src belgesi
  src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  22.07.2024 - 10:32 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • ÜDY BELGESİ

  ÜDY Belgesi; Üst Düzey Yönetici Belgesi kelimelerinin kısaltmasıdır, üst düzey yöneticilerin mesleki yeterlilik belgesidir. Aynı şekilde ODY Belgesi de; Orta Düzey Yönetici Belgesi kelimelerinin kısaltması anlamına gelmekte, o da orta düzey yöneticilerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

  ÜDY Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sorumlu yöneticilerinin (yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi) alması gereken belgedir.

  Üdy Belgesi almak için: Telefon: 0 212 641 13 13 ARA

  ODY Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sorumlu yöneticilerinin (operasyon müdürü, şef, uzman gibi) alması gereken belgedir.

  Bu kişiler yetkili eğitim kurumlarından aldıkları ilgili eğitimi almak kaydıyla ve Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında başarı gösterdikleri takdirde, Üst Düzey Yönetici Belgesine yani ÜDY Belgesi veya Orta Düzey Yönetici Belgesine yani ODY Belgesi almaya hak kazanırlar.

  ÜDY belgesi alacak kişilerin en az ön lisans düzeyinde eğitim almış olması, ODY belgesi alacak kişilerin de en az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olması gerekir.

  ÜDY BELGESİ ÇEŞİTLERİ

  ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgelerinin 4 çeşidi bulunmaktadır, bunlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  üdy belgesi

  ÜDY Belgesi; üst düzey yönetici belgesinin kısaltmasıdır. Kara Yolu taşıma yönetmeliği kapsamında B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahibi taşımacıların, en az birer adet üst düzey yönetici ve Üst Düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri gerekir. Bu belge sahiplerinin ayrıcı birer adette orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ya da bu nitelikte bir kişiyi istihdam etmesi de gereklidir.

  Üdy Belgesi Kimler Alabilir?

  ÜDY 1 Belgesi: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı yönetici belgesi olanlar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında uluslararası yolcu taşımacılığı alanında faaliyette bulunan firmalarda çalışabilirler, bu taşımacıların da ÜDY 1 belgesine sahip yönetici çalıştırma zorunluluğu vardır. Bu belgeyi almak isteyen kişilerin en az ön lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekir. Muafiyet şartlarını sağlayamayan ön lisans mezunu kişiler, Ulaştırma Bakanlığının 95 saatlik teorik eğitimlerine katılıp (bu eğitimlere katılan adayların 19 saat yani toplam eğitim saatinin 5’te biri kadar devamsızlık hakları olabilmektedir), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mesleki yeterlilik sınavından 70 puan aldıkları takdirde belgeyi almaya hak kazanır.

  • ÜDY 1 Belgesini alan yöneticiler aynı zamanda; ÜDY 2, ODY 1 ve ODY 2 Belgelerini de almış sayılırlar.
   üdy 1 belgesi

   ÜDY 2 belgesi: Yurt içi Yolcu Taşımacılığı yönetici belgesi olanlar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurt içi yolcu taşımacılığı alanında faaliyette bulunan firmalarda çalışabilirler, bu taşımacıların da ÜDY 2 belgesine sahip yönetici çalıştırma zorunluluğu vardır. Bu belgeyi almak isteyen kişilerin en az ön lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekir. Muafiyet şartlarını sağlayamayan ön lisans mezunu kişiler, Ulaştırma Bakanlığının 84 saatlik teorik eğitimlerine katılıp (bu eğitimlere katılan adayların 16 saat yani toplam eğitim saatinin 5’te biri kadar devamsızlık hakları olabilmektedir), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mesleki yeterlilik sınavından 70 puan aldıkları takdirde belgeyi almaya hak kazanır.
  • ÜDY 2 Belgesini alan yöneticiler aynı zamanda; ODY 2 Belgesini de almış sayılırlar.

  üdy 2 belgesi

  ÜDY 3 belgesi: Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı yönetici belgesi olanlar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında uluslararası eşya kargo taşımacılığı alanında faaliyette bulunan firmalarda çalışabilirler, bu taşımacıların da ÜDY 3 belgesine sahip yönetici çalıştırma zorunluluğu vardır. Bu belgeyi almak isteyen kişilerin en az ön lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekir. Muafiyet şartlarını sağlayamayan ön lisans mezunu kişiler, Ulaştırma Bakanlığının 104 saatlik teorik eğitimlerine katılıp (bu eğitimlere katılan adayların 20 saat yani toplam eğitim saatinin 5’te biri kadar devamsızlık hakları olabilmektedir), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mesleki yeterlilik sınavından 70 puan aldıkları takdirde belgeyi almaya hak kazanır.

  • ÜDY 3 Belgesini alan yöneticiler aynı zamanda; ÜDY 4, ODY 3 ve ODY 4 Belgelerini de almış sayılırlar.

  üdy 3 belgesi

  ÜDY 4 belgesi: Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı yönetici belgesi olanlar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurtiçi eşya kargo taşımacılığı alanında faaliyette bulunan firmalarda çalışabilirler, bu taşımacıların da ÜDY 4 belgesine sahip yönetici çalıştırma zorunluluğu vardır. Bu belgeyi almak isteyen kişilerin en az ön lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekir. Muafiyet şartlarını sağlayamayan ön lisans mezunu kişiler, Ulaştırma Bakanlığının 85 saatlik teorik eğitimlerine katılıp (bu eğitimlere katılan adayların 17 saat yani toplam eğitim saatinin 5’te biri kadar devamsızlık hakları olabilmektedir), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mesleki yeterlilik sınavından 70 puan aldıkları takdirde belgeyi almaya hak kazanır.

  Üdy belgesi sınav soruları

  • ÜDY 4 Belgesini alan yöneticiler aynı zamanda; ODY 4 Belgesini de almış sayılırlar.

  üdy 4 belgesi

  • ÜDY belgesi süreleriyle ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu belgeyi almaya hak kazananlar Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde bir değişiklik yapılmadığı sürece belgelerini ömür boyu kullanabilirler.
  • ÜDY belgesi almak isteyenler ilgili şartları sağlamaları halinde eğitimden muaf olabilirler ancak sınavdan muaf olmak mümkün değildir. Eğitimlerden muaf olmak için;
  • Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, kara yolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, kara yolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle Şube Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar,
  • Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatlarında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerinde Daire Başkanı veya Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olanlar,
   ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,
  • Mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

  ODY BELGESİ HAKKINDA YAZILAN YAZIYI OKUYABİLİRSİNİZ.

  Aldıkları yetki belgesi türüne göre ÜDY – ODY belgeli yönetici istihdam etmek zorunda olan yetki belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

  İstihdamı Zorunlu Yönetici Belgeleri

  Yetki Belgesi Türleri

  Yetki Belgesi İsimleri ÜDY ODY
  A1 Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı   Ody 2
  A2 Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı   Ody 1
  B1 Otobüsle Uluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Üdy 1 Ody 1
  B2 Otobüsle Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı   Ody 2
  C2 Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı Üdy 3 Ody 3
  C3 Uluslararası ve Yurtiçi Ev – Büro Eşyası Taşımacılığı   Ody 3
  D1 Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Üdy 2 Ody 2
  D2 Otobüsle Şehirlerarası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı   Ody 2
  K1 Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı   Ody 4
  K3 Yurtiçi Ticari Ev – Büro Eşyası Taşımacılığı   Ody 4
  L1 Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği Üdy 4 Ody 4
  L2 Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği Üdy 3 Ody 3
  M1 İl İçi Kargo İşlemeciliği   Ody 4
  M2 Yurtiçi Kargo İşletmeciliği Üdy 4 Ody 4
  M3 Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği Üdy 3 Ody 3
  N1 İl İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği   Ody 4
  N2 Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği Üdy 4 Ody 4
  P1 İl İçi Dağıtım İşletmeciliği   Ody 4
  P2 Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği Üdy 4 Ody 4
  R1 Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü Üdy 4 Ody 4
  R2 Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü Üdy 4 Ody 4
  T1 Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği Üdy 2 Ody 2
  T2 Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği   Ody 2
  T3 Eşya Terminali İşletmeciliği   Ody 4
  Kaynak: 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği  

  Ana Sayfa | SRC Belgesi | Src1 Belgesi | Src 2 Belgesi | Src 3 Belgesi | Src 4 Belgesi | Eğitim Kadromuz | Yetki Belgemiz | Src Sınav Soruları | Sınavsız Src Belgesi | Src Belgesi Fiyatları | Src Belgesi Sınav Kılavuzu | Src Belgesi Sorgulama | Referanslarımız | Src Belgesi Kimler Verir | Src Belgesi Olmadan Araç Kullanmanın Cezası | İletişim

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad*:
  Telefon*:
  E-Mail:
  Mesaj*:
  Türkiye'nin Başkenti?*:
   
  * Zorunlu Alanlar
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.