src belgesi
  src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  28.11.2022 - 07:23 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Ticaret Hukuku Soruları

  Üst düzey yönetici eğitimlerinde Ticaret Hukuku dersine ait sınav soru örnekleri.

  1-) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
  A) 7 gün
  B) 8 gün
  C) 10 gün
  D) 15 gün

  2-) Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?
  A) Borçlu
  B) Alacaklı
  C) Edim
  D) Sözleşme

  3-) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?
  A) Ticari işletme işleten dernekler
  B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
  C) Komandit şirketler
  D) Kollektif şirketler

  4-) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?
  A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak.
  B) Ticaret siciline kaydolmak.
  C) İflasa tabi olmak.
  D) Marka sahibi olmak.

  5-) Mal ve hizmetlerin olduğu gibi veya şeklini değiştirerek satılmasından elde edilen kazanca ne ad verilir?
  A) Menkul sermaye iradı
  B) Serbest meslek kazancı
  C) Zirai kazanç
  D) Ticari kazanç

  6-) Tacirin tacir sıfatı sona erse dahi, ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder?
  A) Ticari defterleri 10 yıl saklama yükümlülüğü
  B) Ticari defterleri 5 yıl saklama yükümlülüğü
  C) Ticari defterleri 8 yıl devretmeme yükümlülüğü
  D) Ticari defterleri 1 yıl takas etmeme yükümlülüğü

  7-) Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önceliğe ne denir?
  A) Haciz hakkı
  B) Hapis hakkı
  C) Rüçhan hakkı
  D) Rehin hakkı

  8-) Bir tacirin yaptığı sözleşme aşağıdaki hallerden hangisinde kendisi lehine hak doğurmaz?
  A) Sözleşmeye göre göndereceği malın gecikmesine sebep olması halinde.
  B) Sözleşmenin diğer tarafının imza yetkisi olmadığını bilmesi halinde.
  C) Sözleşmeyi kaybettiğinde.
  D) Vefat ettiğinde.

  9-) Ticaret Kanununa göre ulusal taşımalarda taşımanın durdurulması veya sefere hiç başlanamamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı sefer duraklayıp kalırsa, taşıyıcı, yaptığı masrafları ister, ancak gidilen mesafe kadar taşıma ücretine hak kazanır.
  B) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı taşımaya başlanmamış ise, taşıyıcı, ücrete hak kazanmasa bile, yükleme ve boşaltma masraflarıyla yaptığı diğer zaruri masrafları isteyebilir.
  C) Hareketten önce taşıma gönderenin isteğiyle durdurulacak olursa, taşıyıcı ücrete hak kazanmaz.
  D) Gönderenin isteğiyle taşıma hareketten sonra durdurulacak olursa gönderen, taşıma ücretinin tamamını ve yükletme ve boşaltma masraflarıyla, eşya gönderene iade olununcaya kadar taşıyıcı tarafından yapılan zaruri masrafları ödemeye mecburdur.

  10-) Aşağıdaki davalardan hangisine Ticaret Mahkemelerinde bakılmaz?
  A) İflâs davası
  B) Borsa uyuşmazlıklarından doğan davalar
  C) İki taraf için ticarî iş niteliğindeki uyuşmazlıklardan doğan davalar
  D) Haksız fiilden doğan tazminat davaları

  Ticaret Kanunu Sınav Sorularının Cevap anahtarı:

  1 Nolu sorunun cevabı: B

  2 Nolu sorunun cevabı: D

  3 Nolu sorunun cevabı: B

  4 Nolu sorunun cevabı: D

  5 Nolu sorunun cevabı: D

  6 Nolu sorunun cevabı: A

  7 Nolu sorunun cevabı: C

  8 Nolu sorunun cevabı: A

  9 Nolu sorunun cevabı: C

  10 Nolu sorunun cevabı: D

  Yukarıda verilen soru örnekleri mesleki yeterlilik eğitimlerinde üst düzey yönetici eğitimi alan üdy belgesi sınıfı sorularıdır. Ayrıca bu sorular AÖF ve KPSS sınavlarında da çıkmaktadır. Bu soruları yakında pdf olarak yayınlayacağız. Ticaret hukuku dersinden sınava girecen tüm kursiyerlere başarılar dileriz.

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad:
  Telefon:
  E-Mail:
  Mesaj:
  Türkiye'nin Başkenti?:
   
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.