src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  22.07.2024 - 10:33 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Taşımacılıkta Yasal Sorumluluklar 

  Src Belgesi eğitimi alan kursiyerlerin almış olduğu dersler arasında Hukuk derslerine giren eğitimenlerimizden Esra KARA' ya teşekkür ederiz.

  TAŞIMACILIKTA YASAL SORUMLULUK

  Sorumluluk kişilerin haksız fiilleri neticesinde 3. Kişilere vermiş oldukları zararlara karşı yaptırıma tabi tutulmalarıdır. Taşımacılıkta yasal sorumluluk denildiğinde ise gönderici, taşıyıcı ve alıcı arasındaki olan veya olması gereken hukuki bağ anlaşılır. Bu kapsamda da taşımacılıkta yukarıda sözü edilen taraflara çeşitli görevler yüklenmektedir.

  Sorumluluğun boyutu Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği başta olmak üzere çeşitli kanunlarla belirlenmiştir. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gönderici, alıcı ve taşıyıcının istihdam ettiği personelin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini düzenlemiş olmakla birlikte ağırlıklı olarak taşıyıcının görevlerine değinmiştir. Kişilere bu denli sorumluluk yüklemenin ise çeşitli nedenleri vardır. Söz gelimi; taşımacılıkta taşıyıcının malı bir sürede taşıma yükümlülüğüne bağlanmış bir yaptırım olmasa ticari hayattaki pek çok denge sarsılabilir. Aynı şekilde taşıyıcının göndericinin talimatlarına uyma borcu olmasa, riskli durumlarda kendi iradesiyle almış olduğu kararlar sorumluluğunun derecesini arttırabilir. Sorumluluğun yasal bir statüye oturtulması kişilerin kendi iradeleriyle yapması/yapmaması gereken durumları zorunlu hale getirmektedir. Açık olan bir durum var ki Dünya’da ve Türkiye’de birçok kişi yetki alanı dışında hareket etmekte veya etmeye çalışmaktadır. Hiyerarşik bir denge olmadan oluşturulan bu tür bir sistemde ise pek çok karışıklık ortaya çıkmaktadır. Tabii böyle bir ortamda taşımacılık faaliyetleri de içinden çıkılamaz bir kargaşalar silsilesi haline gelmektedir. İşte bu tür durumlarda gönderici, taşıyıcı ve alıcı arasındaki sorumluluk dengesi önem arz eder hale gelmektedir. Örneğin gönderici malın tesliminden önce bütün evrakları tamamlamalı, malın parça sayısına ve yine malın görünüşteki durumuna dikkat etmelidir. Alıcı ise malı aldığı anda bir kusuru bulunup bulunmadığını kontrol etmeli, kusuru var ise tutanak tutturmalıdır. Bütün bunların haricinde yukarıda da bahsedildiği gibi en önemli sorumluluk ise taşıyıcıya aittir. Taşıyıcı malı/yolcuyu teslim aldığı andan teslim edinceye kadar güven içinde taşınmasından sorumludur. Ayrıca taşıyıcı, eşyanın ziyanından (telef olmasından), hasarından, geç teslim edilmesinden, hiç teslim edilememesinden, geç teslim veya kayıp hallerinde tazminat ödemekten, gönderici ve alıcının talimatlarına uyma borcundan, taşımanın başlaması veya devam etmesi engelleyici bir durumun ortaya çıkması halinde bu durumu göndericiye ihbar etme borcuna, taşıma hattına ve taşıma güzergahına uyma borcuna, sürücüleri kanunlarla belirlenen süreler kadar çalıştırabilme borcuna uzanan görevler zincirinde her bir görevi sırasıyla yerine getirmekle yükümlüdür.

  Unutmamak gerekir ki söz konusu görevler zincirinde her bir kişi (gönderici, taşıyıcı, alıcı vd.) görevini tam olarak yerine getirmelidir. Yerine getirmelidir ki zincirin tüm halkaları tamamlanabilsin. Taraflardan birinin görevini eksik yapması veya hiç yapmaması durumunda zincirin kopacağı yani bütün dengenin bozulacağı bir sistemde yasal sorumluluğun önemi gün gibi ortaya çıkmaktadır. Sistemin istikrarlı ve güvenli bir şekilde işleyebilmesi için taraflar kanunlarla çizilen sorumluluklarının tamamını aksatmadan, eksiksiz bir şekilde yerine getirmelidir.

  Esra KARA
   

  Ana Sayfa | SRC Belgesi | Src1 Belgesi | Src 2 Belgesi | Src 3 Belgesi | Src 4 Belgesi | Eğitim Kadromuz | Yetki Belgemiz | Src Sınav Soruları | Sınavsız Src Belgesi | Src Belgesi Fiyatları | Src Belgesi Sınav Kılavuzu | Src Belgesi Sorgulama | Referanslarımız | Src Belgesi Kimler Verir | Src Belgesi Olmadan Araç Kullanmanın Cezası | İletişim
   

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad*:
  Telefon*:
  E-Mail:
  Mesaj*:
  Türkiye'nin Başkenti?*:
   
  * Zorunlu Alanlar
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.