src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  01.06.2023 - 18:55 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  2023 ÜDY Sınav Soruları - 6

  src belgesi
  1. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
  2. Tezkiye edilen C2 yetki belgesi sahibi bir firmanın Karayolu Taşıtı Onay Belgesi alınmış 16 özmal ve 8 adet sözleşmeli aracı bulunması halinde TIR Karnesi kotası aşağıdakilerden hangisidir?
  3. Tacirin tacir sıfatı sona erse dahi, ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder?
  4. Aşağıdakilerden hangisi pazara girişte Avrupa Birliği'nin öngördüğü temel kriterlerden biri değildir?
  5. Bir taşıma sözleşmesinde hapis hakkının kullanılması konusunda düzenleme olmadığını düşünün bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  6. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?
  7. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan BİLDİRİM aşağıdakilerden hangisidir?
  8. Gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar?
  9. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi doğrudur?
  forklift ehliyeti
  10. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  11. Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?
  12. İhracata yönelik devlet yardımları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
  13. Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?
  14. Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  15. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik
  16. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi “dolu bir kamyon yükü” anlamına gelmektedir?
  18. Yarı römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?
  19. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  src5 belgesi
  20. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
  21. ADR’ ye göre 22, 33, 44, 55 gibi tekrarlanan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  22. ADR’ye göre, Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfını ifade etmektedir?
  23. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddeler içerir?
  24. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
  25. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
  26. Otoyollardan ÇIKARKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur?
  27. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı BİRİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?
  28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ÜÇÜNCÜ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
  29. Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?
  psikoteknik belgesi
  30. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?
  31. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
  32. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere SAHİP OLUNMADIĞINI gösterir?
  33. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
  34. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
  35. Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?
  36. Aşağıdakilerden hangisi dedikodu olarak değerlendirilmez?
  37. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
  38. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
  39. İş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?
  40. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?
  Üst düzey yönetici eğitimi üdy belgesi sınav soru ve cevap anahtarı.
  2023 ÜDY Sınav Soruları - 6 Deneme Sınavı, 2023 ÜDY Sınav Soruları - 6 Sınavları, 2023 ÜDY Sınav Soruları - 6Çıkmış Sorular, 2023 ÜDY Sınav Soruları - 6 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.