src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 04:46 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  2022 ÜDY Sınav Soruları - 5

  src belgesi
  1. Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
  2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir taşıma sözleşmesinde bulunması gereken bilgilerden birisi değildir?
  3. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  4. . Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?
  5. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın kasko değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir?
  6. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
  7. Eğer müdahale edilmezse; kalp durduktan ne kadar süre sonra geri dönüşümsüz beyin hasarı oluşur?
  8. Korku, terleme, hızlı nabız, titreme, aniden acıkma, yorgunluk, bulantı gibi belirtiler hangi durumda görülür?
  9. Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  10. Aşağıdakilerden hangisi EIT - Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurucularından değildir?
  11. Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
  12. Yarı römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?
  13. 1618 sayılı Seyahat Acentalari ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentaliği Belgesine sahip olanlara, otomobil ile uluslatarası tur yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere aşağıdaki hangi yetki belgesini alırlar?
  14. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?
  15. Taşıma hizmetinin CMR sözleşmesi kapsamında olması için gerekli şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
  16. C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?
  17. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?
  18. Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?
  19. İş hukukunda niteliği itibarıyla 30 günden fazla süren işlere ne ad verilir?
  20. Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?
  21. Aşağıdakilerden hangisi Türk Vergi Sisteminde yazılı muamele vergisi özelliği taşır?
  22. Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?
  23. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?
  24. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sorumluluk sigortalarından değildir?
  25. CMR sözleşmesine göre birden fazla taşıyıcının iştirak ettiği bir taşımada birden fazla taşıyıcının kusur veya ihmalinden kaynaklanan kayıp ve hasarın tazminatının ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de TIR karnesi düzenlemeye yetkili garantör kurumdur?
  27. Gümrük mevzuatına göre, Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgili bütün belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süreyle saklamak zorundadır?
  28. Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı d ışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fi ili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
  29. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ihraç eşyasının gümrüklenmiş değerinden ne anlaşılır?
  30. TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre TIR karnelerinin (4, 6, 14, 20 yapraklı) geçerlilik süresi, TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren kaç gündür?
  31. Aşağıdaki akreditif türlerinden hangisi ihracatçıya ön ödeme yapılmasına imkan verildiğini gösterir?
  32. Poliçe düzenlenmek sureti ile gerçekleştirilen ve yine Vesaik Mukabilinde olduğu gibi aracı bankanın kullanıldığı ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  33. İşletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?
  34. Fatura, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren kaç içinde düzenlenmelidir?
  35. Poliçe bedelini ödeyecek kişiye ne denir?
  36. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
  37. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan değildir?
  38. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafi k sıkışıklığında trafi ği açmayacağını BİLE BİLE SÜREKLİ KORNA ÇALARAK, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafi kte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
  39. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafi kte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
  40. Ümit Uslu : Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı BİRİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?
  2022 ÜDY Sınav Soruları - 5 Deneme Sınavı, 2022 ÜDY Sınav Soruları - 5 Sınavları, 2022 ÜDY Sınav Soruları - 5 Çıkmış Sorular, 2022 ÜDY Sınav Soruları - 5 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı