src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:40 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  2022 ÜDY Sınav Soruları - 4

  src belgesi
  1. M ve P yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı , teslim aldıkları günden itibaren, Uluslararası taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
  2. Beyin insan vücudundaki hangi sitemin bir parçasıdır?
  3. Karayolları Taşıma Kanununa göre Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?
  4. Tacirin tacir sıfatı sona erse dahi, ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder?
  5. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu bilgilerden değildir?
  6. Karayolu Taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?
  7. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?
  8. Aşağıdakilerden hangisi ‘’çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar ’’ı tanımlamaktadır?
  9. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi doğrudur?
  10. Karayolu hamule senedinde hangisinin bulunması zorunlu değildir?
  11. Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı hangi uluslararası organizasyon bünyesinde işlevini sürdürmektedir?
  12. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  13. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  14. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemlerinden biri değildir?
  15. CMR ye göre teslimde gecikmeden dolayı zarar ve ziyan halinde ödenecek tazminatın sınırı nedir?
  16. Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?
  18. Ağır hasarlı, yaralanmalı, ölümlü Trafik kazalarına karışan sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
  19. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?
  20. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Taşıt kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir değildir?
  21. Aşağıdakilerden hangisi CMR kapsamına girmrktedir?
  22. C2 Yetki Belgesi için başvuranların ,ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?
  23. Özel Kanunlar gereğince belirli işler için vergiden tamamen kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya Satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
  24. Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer alır?
  25. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  26. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ihraç eşyasının gümrüklenmiş değerinden ne anlaşılır?
  27. CMR Sözleşmelerinde; üç nüsha olarak düzenlenen sevk mektubunda kimin imzası bulunmak zorunda değildir?
  28. “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  29. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesine göre tazminat ödeyen sigorta şirketi hangi hallerde ödediği tazminatı sigortalısına rücu eder?
  30. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
  31. Hangi kaçakçılık olayında taşınan araca da el konulur?
  32. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?
  33. ADR’ye göre, Paketleme grubu I aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  34. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?
  35. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin getirilerinden değildir?
  36. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
  37. Aracın gürültü seviyesi standardını gösteren ve çekici ve kamyon imalatçısı firmalar tarafından verilen belgenin adı nedir?
  38. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
  39. Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?
  40. Karayolu Taşımacılık Kanunu ve Yönetmeliğin amacı hangisi olamaz?
  2022 ÜDY Sınav Soruları - 4 Deneme Sınavı, 2022 ÜDY Sınav Soruları - 4 Sınavları, 2022 ÜDY Sınav Soruları - 4 Çıkmış Sorular, 2022 ÜDY Sınav Soruları - 4 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı