src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  02.12.2023 - 01:37 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  Yeni Src Sınav Soruları-Temmuz 2018

  src belgesi
  1. Şekildeki karayoluna ne ad verilir?
  2. Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir?
  3. Şekildeki araçların seyirettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış herbir bölümüne ne ad verilir?
  4. Taşıt yolu karşı yöndeki trafiğe kapalı ise bu karayoluna ne ad verilir?
  5. Taşıt yolunun, her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir?
  6. Durmayı gerektirecek bir tehlikenin görülmesi ve algılanması ile birlikte frene basılması anına kadar geçen sürede kat edilen yola ne ad verilir?
  7. Motor gücünden en iyi şekilde yararlanabilmeyi ve acil durumlarda gerekli ivmeyi sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  8. Bagajlar nasıl etiketlenir?
  9. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu aşıma Kanunu’nun (4925 sayılı) amaçlarından biri değildir?
  forklift ehliyeti
  10. Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?
  11. Aşağıdakilerden hangisi “Gabari” ifadesinin tanımıdır?
  12. Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi ne kadardır?
  13. Akü başka bir aküyle takviye yapılacak ise her iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır?
  14. Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?
  15. Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir?
  16. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biridir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?
  18. Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?
  19. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?
  src5 belgesi
  20. Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir?
  21. Sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?
  22. Bol suya girildiğinde aşağıdakilerden hangisini yapmak tehlikelidir?
  23. Aşağıdakilerden hangisi araçların sürülmesi sırasındaki yasaklardandır?
  24. Aşağıdakilerden hangisi kazaların oluşmasına büyük bir potansiyele sahiptir?
  25. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz.
  26. Aşağıdakilerden hangisi “İl içi kargo işletmeciliği yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
  27. Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?
  28. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
  29. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmaz?
  psikoteknik belgesi
  30. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?
  31. Bagajlar yer değiştirmeyecek bir şekilde yerleştirilmelidir. Kabinde taşınmak istenen veya bagaja sığmayan eşyaların olası bir kazada tehlike yaratmaması için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
  32. Motor çalışma zamanına göre nasıl sınıflandırılır?
  33. Motorlar yapım özelliklerine göre kaç şekilde sınıflandırılır?
  34. Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
  35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
  36. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  37. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?
  38. Eşyanın taşınmasıyla ilgili gecikme süresi sözleşme ile tespit edilen sürenin iki mislini geçerse hangisi uygulanır?
  39. Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapması halinde, alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  40. Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
  Yeni Src Sınav Soruları-Temmuz 2018
  Yeni Src Sınav Soruları-Temmuz 2018 Deneme Sınavı, Yeni Src Sınav Soruları-Temmuz 2018 Sınavları, Yeni Src Sınav Soruları-Temmuz 2018Çıkmış Sorular, Yeni Src Sınav Soruları-Temmuz 2018 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.