src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  02.12.2023 - 01:24 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  EK SORU- SRC1 VE SRC2 YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN

  src belgesi
  1. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi “ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir” verilen yetki belgesidir?
  2. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
  3. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
  4. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal taşıta sahip olmaları şarttır?
  5. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal taşıta sahip olmaları şarttır?
  6. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?
  7. “Ücret tarifeleri asgari....................., azami........................ sürelerle belirlenir.”

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.


  8. Tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve ................. ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10 unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % ................ indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.

  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.


  9. Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımalarında maliyeti etkileyen faktörler arasında yer almaz?
  forklift ehliyeti
  10. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az kaç koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir?
  11. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?
  12. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?
  13. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder?
  14. Aşağıda belirtilen davranışlardan hangisinin çevreye olumlu etkisi vardır?
  15. İşletmelerde işçiler, yöneticiler ve sendika temsilcilerinin birlikte iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri yürüttüğü mekanizmalara ne ad verilmektedir?
  16. Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorundadır?
  17. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
  18. Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyet, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti …………. Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır.

  Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.


  19. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre aşağıdakilerden hangisidir?
  src5 belgesi
  20. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre üç aydır.

  Buna göre yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşyaya Gümrük Mevzuatına göre nasıl bir işlem yapılır?


  21. Gümrük işlemleri ile ilgili bulunan kişiler, bu işlemlerle ilgili belge ve bilgileri kaç yıl süreyle saklamak zorundadır?
  22. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir ?
  23. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre TARİFELİ yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
  24. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre TARİFESİZ yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  25. 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?
  26. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?
  27. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir?
  28. Aşağıdakilerden hangisi insandan yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder?
  29. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 17 adetten fazla oturma yeri olan aracı ifade eder?
  psikoteknik belgesi
  30. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; Aşağıdakilerden hangisi yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 adet oturma yeri olan aracı ifade eder?
  31. Yolcu bagajlarını almak kimin görevidir?
  32. Eksik, gelmeyen yolcu için ne yapılır?
  33. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  34. Herhangi bir aracın okul taşıtı olduğunu nereden anlarsınız?
  35. Aşağıdakilerden hangisi özel yolcu statüsünde bulunmaktadır?
  36. Yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda aşağıdakilerden hangisi yolcu memnuniyeti sağlar?
  37. Yolcu taşımacılığında, seyahat esnasında ses ve görüntü cihazlarının yönetimini kim yapar?
  38. Karayolları Taşıma Kanununa göre, “Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişilere” aşağıdakilerden hangisi denir?
  39. Aşağıdakilerden hangisi özel yolcu statüsünde BULUNMAMAKTADIR?
  40. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokan kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  EK SORU- SRC1 VE SRC2 YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN Deneme Sınavı, EK SORU- SRC1 VE SRC2 YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN Sınavları, EK SORU- SRC1 VE SRC2 YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİNÇıkmış Sorular, EK SORU- SRC1 VE SRC2 YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.