src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 04:02 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 15

  src belgesi
  1. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir?
  2. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?
  3. Türkiye'de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?
  4. CMR Konvansiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?
  5. Aşağıdaki taşımalardan hangisi CMR kapsamına girmektedir?
  6. İşletmenin faaliyetlerinden doğan karların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?
  7. Aşağıdakilerden hangisi duran varlıkların finansmanında kullanılmaması gereken bir finansman kaynağıdır?
  8. Gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar?
  9. Karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
  10. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
  11. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?
  12. İş akdini istisna vekalet akitlerinden ayıran unsur nedir?
  13. Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışma nasıl adlandırılır?
  14. Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı bir işletmenin “lojistik çevresinde” bulunmaz?
  15. Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir ?
  16. Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi, müşteri bilgisi toplama aşamalarından birisidir?
  18. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın dinamik bir işletme fonksiyonu olmasını sağlar?
  19. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sosyal çevre koşullarındandır?
  20. Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?
  21. Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?
  22. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?
  23. Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?
  24. Üç nüsha olarak düzenlenmeyen irsaliyeli fatura ne sayılır?
  25. TIR Uygulama Tebliğine göre, işlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç sürücüsüne verilir?
  26. TIR Sözleşmesi kapsamında TIR Karnesi ile yapılan bir taşımaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  27. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisinde işletmenin mevcut dönem maliyetlerinin, geçmiş dönem maliyetleri ile karşılaştırıldığı analiz yöntemidir?
  28. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönteminin temel unsurları arasında yer almaz?
  29. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
  30. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
  31. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
  32. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
  33. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler?
  34. Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?
  35. Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesinin tam açılımıdır?
  36. CMR sözleşmesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  37. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez?
  38. Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarından biri değildir?
  39. Aşağıdakilerden hangisi vergileme sürecinin aşamalarındandır?
  40. Vergi Usul Kanunu’na göre, uzlaşma talebinde bulunma süresi kaç gündür?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 15
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 15 Deneme Sınavı, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 15 Sınavları, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 15 Çıkmış Sorular, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 15 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı