src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:43 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 14

  src belgesi
  1. AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
  2. Aşağıdakilerden hangisinde normlar hiyerarşisi doğru olarak verilmiştir?
  3. Devletin temel yetkilerinden olan yasama, yürütme ve yargının ayrı organlar tarafından kullanılması esasına ne ad verilir?
  4. Karayolu taşımacılığında nakliyecinin sorumluluğu kaç SDR’dir?
  5. Bir işletmenin finansmanında kullanılan borç ve öz sermaye bileşimine ne denir?
  6. Emre yazılı ödeme vaadine aşağıdakilerden hangisiyle ilgili hükümler uygulanır?
  7. Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi aşağıdaki muayene türlerinden hangisinin kapsamındadır?
  8. Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren bir konteynerin ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?
  9. Gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilebilir?
  10. Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plakalı taşıtlara geçiş belgesi yerine geçmek üzere verilen belgeye ne ad verilir?
  11. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  12. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  13. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
  14. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?
  15. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın operasyonel tanımını oluşturmak için sorulmamalıdır:
  16. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yardımcı kaynaklarından biridir?
  17. Asgari ücretin nakden ödenmesi iş hukukuna hakim olan hangi ilkenin neticesidir?
  18. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?
  19. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hangi vergi suçu kapsamında bulunmaktadır?
  20. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerin içinde yer almaz?
  21. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?
  22. Aşağıdakilerden hangisi "müşteriyi tutma" aşamalarından birisidir?
  23. Aşağıdakilerden hangisi E-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi)’nin sunduğu müşteri hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
  24. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma yöntemlerinden değildir?
  25. Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?
  26. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
  27. Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önceliğe ne denir?
  28. Yolcu listeleri kaç suret olarak düzenlenir?
  29. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan bir vergi türüdür?
  30. Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesinin konuları arasında yer almaz?
  31. TIR mevzuatına göre Karayolu Taşıt Onay belgesi aşağıdaki araçlardan hangisine verilir?
  32. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi'nin işletmelerde uygulamaya konma aşamaları arasında yer almaz?
  33. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi'nin işletmelerde uygulamaya konma aşamaları arasında yer alır?
  34. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
  35. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  36. Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
  37. CMR sözleşmesi hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
  38. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre “mücbir sebep”in sonuçlarındandır?
  39. Vergi Usul Kanununa göre idarece yapılacak tarhiyatta vergi aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak tarh edilir?
  40. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilmektedir?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 14
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 14 Deneme Sınavı, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 14 Sınavları, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 14 Çıkmış Sorular, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 14 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı