src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:38 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 12

  src belgesi
  1. Tehlikeli madde paketi üzerinde "Paketleme Grubu III ” ifadesi ne anlama gelir?
  2. ADR’ye göre “taşıma evrak”ı ne işe yarar?
  3. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Anayasa’ya göre yürütme yetkisine sahip değildir?
  4. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?
  5. CMR Sözleşmesine göre, yükün kısmen veya tamamen kaybından dolayı kaynaklanan tazminat aşağıdaki birimlerden hangisi üzerinden hesaplanır?
  6. CMR’ ye göre alıcı ( gönderilen ) taşınan malı teslim aldıktan sonra hasarın açıkça görülmediği hallerde hasara ait durumu teslimden itibaren kaç gün içinde taşıyıcıya bildirmek zorundadır?
  7. Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablodur?
  8. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir?
  9. Uluslararası taşımalarda geçiş belgesinden muaf tutulacak taşıma hangisidir?
  10. Kalp masajını suni solunumla birlikte uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  11. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?
  12. İş Kanununa göre işverence işçiye verilecek iş arama izni günde en az kaç saat olmalıdır?
  13. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi aracının müsadere edilebilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?
  14. Aşağıdakilerden hangisi "Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, v.b lojistik faaliyetlerdir" ifadesinin karşılığıdır?
  15. Aşağıdakilerden hangisi destek lojistik faaliyetlerinden biri değildir?
  16. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefisinin temel kavramlarından biri değildir?
  18. İrade ile iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir?
  19. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?
  20. Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı stratejinin unsurlarından biridir?
  21. Hangisi müşteri hizmeti doğrusu aynı zamanda lojistiğin doğrularından biri değildir?
  22. Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?
  23. Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?
  24. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlamayı etkileyen işletme dışı faktörlerden biridir?
  25. Bireylere, ailelere, gruplara ve diğer kuruluşlara mal ve hizmetlerin sunulması ve değişim yoluyla ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması olarak bilinen ekonomik ve sosyal sürece ne ad verilir?
  26. Aracı işletenin değişmesi halinde, aracı devreden kişi kaç gün içinde sigorta şirketine durumu bildirmek zorundadırlar?
  27. Aşağıdakilerden hangisi aracın işletilmesi esnasında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?
  28. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?
  29. Yarı römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad ve
  30. Alacağı olan kişinin borçludan isteyebileceği, borçlunun da tazmin etme zorunluluğu olan davranış biçimi hangisidir?
  31. Faturayı VUK’ a göre …… yıl ve TTK’ ye göre ise … yıl saklamak zorunluluğu vardır. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
  32. Bir TIR karnesinin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren azami kaç gündür?
  33. Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatmininin arttırılmasına yardımcı olan insan odaklı bir yöntemdir?
  34. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
  35. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
  36. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?
  37. CMR Konvansiyonu aşağıdakilerden hangi konuda düzenleme getirmez?
  38. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz?
  39. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır?
  40. Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama yanlıştır?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 12
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 12 Deneme Sınavı, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 12 Sınavları, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 12 Çıkmış Sorular, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 12 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı