src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 04:18 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 11

  src belgesi
  1. ADR'ye göre, Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfını ifade etmektedir?
  2. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddeler içerir?
  3. Aşağıda belirtilen makamlardan hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir?
  4. Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?
  5. CMR Sözleşmesi hükümlerine göre taşımacının bilerek kötü hareket etmesi halinde davanın ne kadarlık süre içinde açılması gerekir?
  6. CMR Sözleşmesine göre azami sorumluluk miktarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  7. Bankalarca yapılan incelemede ibraz edilen vesaikte bir uyuşmazlık olması halinde akreditif işlemlerinin durdurulması yada ihraç bedelinde kesintiye gidilmesi nasıl ifade edilir?
  8. Aşağıdakilerden hangisi “nakdi kredi” değildir?
  9. Gümrük mevzuatına göre, Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, gümrük işlemleriyle ilgili bütün belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla kaç yıl süreyle saklamak zorundadır?
  10. Türkiye ile uluslararası karayolu taşımacılık anlaşması olmayan ülkelere ait taşıtlarla, Türkiye’ye veya Türkiye’den veya Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda kullanılacak her bir taşıt için nereden izin alınması şarttır?
  11. Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?
  12. Kadrolama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  13. İş Kanununa göre, işçi ücretlerinden bir ayda yapılabilecek en fazla ücret kesintisi tutarı ne kadardır?
  14. Hangi kaçakçılık olayında taşınan araca da el konulur?
  15. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?
  16. Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerden sayılmaz?
  17. Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer alır?
  18. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?
  19. Müşteri İlişkileri Yönetimi'nde müşteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır?
  20. Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?
  21. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlamayı etkileyen işletme dışı faktorlerden biridir?
  22. Sigortanın hangi şartlarda yapıldığını ve sigortanın başladığını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?
  23. Makine teçhizat gibi paraya çevrilmesi planlanmayan ya da en az bir yıl sonra nakde dönüştürülmesi planlanan varlıklar bilançonun hangi bölümünde gösterilir?
  24. Aşağıda verilen azami araç uzunluklarından hangisi sadece römorklara aittir?
  25. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
  26. Sabit sıcaklık gerektiren eşya taşımacılığında kullanılan konteyner tipine ne ad verilir?
  27. Tacirin tacir sıfatı sona erse dahi, ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder?
  28. Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  29. Sevk irsaliyesi en az kaç suret düzenlenir?
  30. TIR Uygulama Tebliğine göre, güzergah katetme süresi Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-şubat-Mart aylarında kaç saattir?
  31. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir?
  32. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
  33. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
  34. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacıdır?
  35. Uluslararası Kara Taşıma Sözleşmesi ne zaman kurulmuş olur?
  36. Vergi muafiyeti nedir?
  37. Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?
  38. İkmalen vergi tarhı aşağıdakilerden hangisi üzerinden yapılır?
  39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık yapan araçlarda hangi belgenin aslı bulundurulmalıdır?
  40. Hangi taşıma, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 11
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 11 Deneme Sınavı, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 11 Sınavları, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 11 Çıkmış Sorular, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 11 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı