src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:33 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 10

  src belgesi
  1. Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?
  2. Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
  3. Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
  4. Aracın seyahati tamamlandıktan sonra içindeki hafızaya kaydedilen bilgilere ulaşılan araç takip sistemi hangisidir?
  5. Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
  6. “.....” Bir malın uluslararası taşınması periyodunda göreceği zarar, ziyan, kayıp ve gecikmelerden gönderici-taşıyıcı ve alıcı arasındaki yükümlülükleri belirleyen bir konvansiyondur. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  7. Aşağıdaki akreditif türlerinden hangisi ihracatçıya ön ödeme yapılmasına imkan verildiğini gösterir?
  8. Poliçe düzenlenmek sureti ile gerçekleştirilen ve yine Vesaik Mukabilinde olduğu gibi aracı bankanın kullanıldığı ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  9. İthalatın ülke bazında miktar olarak sınırlandırılması şeklinde uygulanan kota türüne ne denir?
  10. Aşağıdakilerden hangisi gayri nakdi kredidir?
  11. Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  12. Taşıması yapılan eşyaların cinsi, eşya adedi, koli adedi veya diğer ambalaj miktarlarını belirten belge aşağıdakilerden hangisidir?
  13. Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?
  14. Bir işe ait her türlü detayın (gerekli araçlar, çalışanın sahip olması gereken yetkinlikler v.b.) belirlenmesine ne ad verilir?
  15. İş hukukunda niteliği itibarıyla 30 günden fazla süren işlere ne ad verilir?
  16. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?
  17. Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) hangi kuruluşa bağlı olarak kurulmuştur ?
  18. Ürünün hasar görmemesi, bozulmaması, sağlıklı olarak korunması ve tüketiciyle iletişim kurulması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?
  19. Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “biyolojik risk” faktörlerinden biri değildir?
  20. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin koşullarından biri değildir?
  21. Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?
  22. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) bileşenlerinden biridir?
  23. Aşağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?
  24. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın çevresinde yer alan unsurlardan değildir?
  25. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?
  26. Ani ve beklenmedik risk faktörlerine karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmeye ne denir?
  27. Bakım onarım gideri ne tür bir maliyettir?
  28. Aşağıdakilerden hangisi “dolu bir kamyon yükü” anlamına gelmektedir?
  29. Kendi nam ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alıp satan kimse aşağıdakilerden hangisidir?
  30. Fatura, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren kaç içinde düzenlenmelidir?
  31. TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?
  32. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin içinde bulunduğu makro (genel) çevre unsurlarından biri değildir?
  33. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
  34. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  35. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
  36. Malın bedelinin CMR belgesinde yazılı olması durumunda o mala gelen hasar ve kayıptan sorumluluk nasıl belirlenir?
  37. Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilebilmesine ne ad verilir?
  38. Gelir vergisinde vergi tarife oranı nasıl bir orandır?
  39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 10
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 10 Deneme Sınavı, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 10 Sınavları, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 10 Çıkmış Sorular, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 10 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı