src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:20 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 9

  src belgesi
  1. Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?
  2. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?
  3. Özellikle uluslararası operasyonlarda kullanılabilecek araç takip yönetimi aşağıdakilerden hangisidir.
  4. Taşıma hizmetinin CMR sözleşmesi kapsamında olması için gerekli şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
  5. Malın taşımacıya teslimatından sonra ithalatçı tarafından mal bedelinin ödendiği ve sevk evraklarının banka tarafında ithalatçıya teslimatının yapıldığı ödeme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  6. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi doğrudur?
  7. Aşağıdakilerden hangisi finansman belgelerinden birisi değildir?
  8. İthalat ya da ihracat bilgilerine istinaden hazırlanan gümrük beyannamesinin, elektronik veri alış verişi (EDI) veya Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE ) sistemiyle onaylanmasına ne ad verilir?
  9. Karayolu hamule senedinde hangisinin bulunması zorunlu değildir?
  10. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
  11. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan değildir?
  12. İş akdini, istisna ve vekâlet akitlerinden ayıran unsur nedir?
  13. Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?
  14. Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı hangi uluslararası organizasyon bünyesinde işlevini sürdürmektedir?
  15. Türkiyede demir yolları ile ilgili faaliyetleri sürdüren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  16. Sabit sıcaklık gerektiren ve eşya taşımacılığında kullanılan konteyner tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin maddi manevi ve iktisadi bütünlüğün üzerindeki mutlak haklarına denir ?
  18. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?
  19. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) evrelerinden değildir?
  20. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?
  21. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçimine uygulanan stratejiler arasındadır?
  22. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır?
  23. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesine göre tazminat ödeyen sigorta şirketi hangi hallerde ödediği tazminatı sigortalısına rücu eder?
  24. Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti arasında sayılır?
  25. Kara, hava, deniz veya demiryolu gibi temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama vb. faaliyetleri de kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne ad verilir?
  26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi N3 sınıfı bir aracı tanımlar?
  27. Hakkın senede bağlı olduğu, senetsiz devredilemediği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemediği senetlere ne ad verilir?
  28. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?
  29. Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) Gümrük idaresine sunulması ve TIR Karnesinin Gümrük idaresince kabul edilmesi işleminin adı nedir?
  30. Toplam Kalite Yönetimi “Sürekli İyileştirme” yi esas alır. Sürekli Geliştirme uygulamasında yer alan Deming Çemberinin genel çalışma çerçevesi aşağıdakilerden hangisidir?
  31. - Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı - İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
  32. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
  33. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
  34. Aşağıdaki sınır kapısı ve ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  35. Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?
  36. CMR Konvansiyonunda taşıyan ağır kusurlu ise sınırlı sorumluluk savunmasından yararlanabilir mi?
  37. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilen giderlerden biridir?
  38. Dar mükelleflerin vermek zorunda olduğu beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
  39. Aşağıdaki kayıp, hasar veya gecikmeden hangisinde taşımacı sorumlu tutulur?
  40. İstanbul’dan Atina’ya yolcu taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 9
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 9 Deneme Sınavı, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 9 Sınavları, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 9 Çıkmış Sorular, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 9 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı