src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 04:48 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 8

  src belgesi
  1. ADR' ye göre patlayıcı maddeler ve patlayıcı içeren nesneler hangi tehlike sınıfında yer alır?
  2. Bir kanun kendi metninde yürürlülük tarihini göstermemiş ise bu kanun yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?
  3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemlerinden biri değildir?
  4. Sigortacılar, CMR konvansiyonuna göre, tazminat ödeme miktarı belirlenirken kullandıkları 8.33 SDR hesaplamasında malın hangi özelliğini dikkate alırlar?
  5. Bir işletmenin yurtdışına açılması sırasında tercih edebileceği en az riskli ve en kolay yol aşağıdakilerden hangisidir?
  6. “A.TR” belgesi başlanmamış bir işlemde kaç ay süre ile geçerliliğini korur?
  7. Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelirdir?
  8. Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre nedir?
  9. Hangi taşıtlar Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar?
  10. Kaza yerinde açık yara pansumanında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  11. Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin tanımında yer almamaktadır?
  12. İş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?
  13. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ihraç eşyasının gümrüklenmiş değerinden ne anlaşılır?
  14. Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kurumlardan bir tanesi değildir?
  15. İçinde millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depoya ne ad verilmektedir?
  16. Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır?
  17. Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?
  18. Müşteri ilişkilerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  19. Aşağıdakilerden hangisi turistler için kullanılan transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden biri değildir?
  20. İşletmelerin pazarlama yatırımlarında "en çok payı alan müşteri grubu" aşağıdakilerden hangisidir?
  21. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışında odak noktasıdır?
  22. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sorumluluk sigortalarından değildir?
  23. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sorumluluk sigortalarından değildir?
  24. Aşağıdakilerden hangisi ulaştırmadaki maliyet bileşenlerinden biridir?
  25. Aşağıdakilerden hangisi artan ulaşım ihtiyaçlarını açıklayan nedenlerden birisidir değildir?
  26. Ülkemizde yurtiçi yük taşımacılığında karayolundan sonra en çok tercih edilen taşıma modu hangisidir?
  27. Aracın gürültü seviyesi standardını gösteren ve çekici ve kamyon imalatçısı firmalar tarafından verilen belgenin adı nedir?
  28. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?
  29. Aşağıdaki hususlardan hangisi taşıma irsaliyesinde bulunduğu halde sevk irsaliyesinde bulunmaz?
  30. Bir TIR karnesinde hareket ve varış gümrük idareleri sayısı en fazla kaçtır?
  31. Aşağıdakilerden hangisi yönetim teorisinin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
  32. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
  33. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
  34. Aşağıdakilerden hangisi Suriye’ye açılan sınır kapımızdır?
  35. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Gürcistan arasıdaki sınır kapısıdır?
  36. Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
  37. CMR Konvansiyonuna göre gecikmeden kaynaklanan sorumluluğu belirlerken teslimde parça yüklerin bir araya getirilmesi için geçen zaman, taşıma süresi içinde hesaplanabilir mi?
  38. Aşağıdakilerden hangisi Türk Vergi Sisteminde yazılı muamele vergisi özelliği taşır?
  39. Vergi Usul Kanunu’na göre, tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?
  40. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 8
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 8 Deneme Sınavı, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 8 Sınavları, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 8 Çıkmış Sorular, ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 8 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı