src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  01.06.2023 - 19:13 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 13

  src belgesi
  1. ADR’ye göre; yanıcı katı maddeler, kendi kendine alev alabilen maddeler ve su ile temas ettiğinde alev alabilen gazlar kaçıncı tehlike sınıfıdır?
  2. Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılırlar?
  3. Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir ?
  4. CMR Sözleşmesine göre, yükü teslim aldığı sırada taşımacının kontrol etmesi gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  5. Aşağıdaki akreditif çeşitlerinden hangisini kullandıkça otomatik olarak yenilenir?
  6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?
  7. Kar payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
  8. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirim aşağıdakilerden hangisidir?
  9. Türkiye’de ikamet etmeyen ancak kazancını Türkiye’de elde eden kişilerin mükellefiyeti nedir?
  forklift ehliyeti
  10. Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir ?
  11. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz ?
  12. Gece çalışan işçiler en geç ne kadar zamanda bir sağlık kontrolünden geçirilmelidirler?
  13. Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
  14. İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak hangi kurumun görevidir?
  15. Depolama süreçlerinde kullanılan araçlar, sistemler ile sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir?
  16. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından birisi değildir?
  17. Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  18. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?
  19. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasası’na göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
  src5 belgesi
  20. Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  21. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  22. Dar mükelleflerin vermek zorunda olduğu beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
  23. Taşımada araç verimliliği değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi baz alınır?
  24. Yüksek hızla yolcu taşıma şebekelerinin kurulması aşağıdaki taşıma politikalarından hangisinin kapsamındadır?
  25. İkmalen vergi tarhı aşağıdakilerden hangisi üzerinden yapılır?
  26. 40 feet'lik bir konteyner kaç TEU’dur ?
  27. Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
  28. Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?
  29. Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir faturayı alan kimse, faturanın içeriği hakkında aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa o faturanın içeriğini kabul etmiş sayılır?
  psikoteknik belgesi
  30. Aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınmayacak ürünlerdendir?
  31. Aşağıdakilerden hangisi “Toplam Kalite Yönetimi”nin ilkelerinden değildir?
  32. 32- Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
  33. Şekle göre ışıksız bir kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
  34. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  35. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
  36. CMR Konvansiyonuna göre mala gelen hasar ve kayıptan kaynaklanan sorumlulukta sınrlı sorumluluğu belirleyen para birimi nedir?
  37. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?
  38. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?
  39. “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
  40. Aşağıdaki kusurlardan hangisinde taşıyanın sorumluluğu bulunmaz?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 13
  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 13 Deneme Sınavı, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 13 Sınavları, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 13Çıkmış Sorular, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 13 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.