src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:28 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 12

  src belgesi
  1. ADR'ye göre, Sınıf 1 hangi tehlikeli madde sınıfını ifade etmektedir?








  2. Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?








  3. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?








  4. CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir?








  5. Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredi değildir?








  6. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?








  7. İşletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?








  8. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin Gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?








  9. Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli cins, nevi ve ağırlıktaki kaplara konulması halinde her kapta ne kadar eşyanın bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?








  10. Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?








  11. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim sürecine sağlamış olduğu katkılardan biri değildir ?








  12. Deneme süreli iş sözleşme süresi en fazla kaç ay yapılabilir?








  13. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?








  14. Taşımacılıkla ilgili işleri yürütmekle görevli genel müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?








  15. Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşitidir?








  16. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?








  17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?








  18. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından birisidir?








  19. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisi sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turlar düzenleme yetkisine sahiptir?








  20. Pazar araştırması planlamasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?








  21. Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?








  22. Aşağıdakilerden hangisi sigorta işlemlerinde kullanılan belgelerden birisi değildir?








  23. Karayolu taşımacılığında parsiyel yüklemenin fiyatlandırılmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli değildir?








  24. Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?








  25. Aşağıdaki Taşıma Modları içerisinde hangisi en hızlı transit süreye sahiptir?








  26. TEU ne anlama gelir?








  27. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?








  28. Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özelliklerinden değildir?








  29. TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre TIR karnelerinin (4, 6, 14, 20 yapraklı) geçerlilik süresi, TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren kaç gündür?








  30. Yetki belgesinde kayıtlı ve karayolu taşıtı onay belgesine sahip özmal ve kiralık araç sayılarının TIR karnesi kotası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?








  31. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?








  32. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?








  33. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?








  34. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?








  35. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?








  36. Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?








  37. Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir vergidir?








  38. Türkiye’de ikamet etmeyen ancak kazancını Türkiye’de elde eden kişilerin mükellefiyeti nedir?








  39. Tescil edilmemiş olan araçları satın alan araç sahipleri, ne kadar süre içinde aracı kendi adına tescil ettirmek zorundadır?








  40. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?








  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 12
  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 12 Deneme Sınavı, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 12 Sınavları, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 12 Çıkmış Sorular, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 12 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı