src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 04:23 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 11

  src belgesi
  1. ADR' ye göre 22, 33, 44, 55 gibi tekrarlanan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  2. Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?
  3. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?
  4. CMR sözleşmesine göre birden fazla taşıyıcının iştirak ettiği bir taşımada birden fazla taşıyıcının kusur veya ihmalinden kaynaklanan kayıp ve hasarın tazminatının ödenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  5. İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
  6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
  7. Cari oranın hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
  8. Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
  9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaf değildir?
  10. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
  11. Aşağıdakilerden hangisi süreç analizinin ilk aşamasıdır?
  12. İşveren tarafından işçinin sebep göstermeksizin bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde iş akdi feshedilir?
  13. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?
  14. Dünya Gümrükleri Örgütünün kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  15. Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?
  16. Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi etik kuralların ortaya çıkmasında önemli olamaz?
  18. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?
  19. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç grupta toplanırlar?
  20. Pazar araştırması planlamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  21. Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?
  22. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?
  23. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?
  24. İhracata yönelik devlet yardımları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
  25. Karayolu taşımacılığının dezavantajlarından bir aşağıdakilerden hangisidir?
  26. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
  27. Aşağıdakilerden hangisi temel depo içi operasyon süreçlerinden biri değildir?
  28. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?
  29. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalarda “özel kanıt” niteliğinde değildir?
  30. TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç olmalıdır?
  31. Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?
  32. Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
  33. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?
  34. "Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları" neyi ifade eder?
  35. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?
  36. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de TIR karnesi düzenlemeye yetkili garantör kurumdur?
  37. Aşağıdakilerden hangisi bir servet vergisi değildir?
  38. Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?
  39. Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?
  40. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 11
  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 11 Deneme Sınavı, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 11 Sınavları, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 11 Çıkmış Sorular, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 11 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı