src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:35 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 10

  src belgesi
  1. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?
  2. Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi değildir?
  3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin getirilerinden değildir?
  4. CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir?
  5. Aşağıdakilerden hangisi akreditifte taraf değildir?
  6. Kullanım şekline göre aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi türü değildir?
  7. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin işletmenin piyasa değerini etkileyen kararlarından değildir?
  8. Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?
  9. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kalemi değildir?
  10. Bir kaza anında ilkyardım uygulamalarına nerede başlanır?
  11. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sözleşmelerinin avantajlarından değildir?
  12. Aşağıdakilerden hangisi kişisel iş ilişkilerinin kaynağını oluşturan hizmet akdinin unsurlarından değildir?
  13. “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi “uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek, ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını” ifade eder?
  14. IRU’nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
  15. Aşağıdakilerden hangisi depolama operasyonlarında kullanılan araçlardan biri değildir?
  16. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?
  17. Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılamaz?
  18. Müşteri ilişkileri Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?
  19. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?
  20. Pazar araştırması planlamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  21. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri değildir?
  22. 4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?
  23. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kalemi değildir?
  24. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?
  25. Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  26. Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Azami Genişlik Azami yükseklik
  27. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsurudur?
  28. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?
  29. “TIR karnesi hamilinin eşya taşımasında kullandığı, yetki belgesinde yer alan ve onay belgesi ibraz edilen her bir öz mal aracı için …… adet, her bir sözleşmeli aracı için ise …. adet TIR karnesi kotası tahsis edilir.” TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre, yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  30. Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?
  31. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir? Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
  32. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
  33. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  34. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  35. Aşağıdakilerden hangisi pazara girişte Avrupa Birliği’nin öngördüğü temel kriterlerden biri değildir?
  36. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku açısından vergi borcunu sona erdiren nedenlerden değildir?
  37. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?
  38. Göndericinin, taşınan eşya üzerindeki tasarruf hakkı ne zaman son bulur?
  39. Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?
  40. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 10
  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 10 Deneme Sınavı, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 10 Sınavları, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 10 Çıkmış Sorular, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 10 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı