src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:32 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 9

  src belgesi
  1. "Uluslararası Kara yolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)'na göre; kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?
  2. Cumhurbaşkanı, aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderemez?
  3. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerindendir?
  4. CMR Sözleşmesi aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde uygulanmaz?
  5. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?
  6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları” ifade eder?
  7. İşletmelerde gerekli olan fonların sağlanmasına ne ad verilir?
  8. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?
  9. Karayolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?
  10. Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?
  11. Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  12. İş Kanununa göre "gece dönemi” en çok kaç saat sürer?
  13. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
  14. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  15. Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “biyolojik risk” faktörlerinden birisi değildir ?
  16. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?
  17. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilke değildir?
  18. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerindendir?
  19. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerindendir?
  20. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?
  21. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?
  22. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışında odak noktasıdır?
  23. Sigortalı tarafından ödenen her türlü vergiler dahil primler toplamına ne denir?
  24. Yakıt maliyeti aşağıdaki hangi maliyet türündendir ?
  25. Kombine taşımacılık konşimentosu aşağıdakilerden hangisidir?
  26. Aşağıdakilerden hangisi entegre taşımacılık kapsamına girmez?
  27. İşaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  28. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
  29. Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?
  30. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  31. Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır?
  I- Korkutmak veya şaşırtmak
  II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak veya dökmek
  III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
  32. Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  33. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  34. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  35. Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı hangi uluslararası organizasyon bünyesinde işlevini sürdürmektedir?
  36. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından biridir?
  37. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
  38. Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
  39. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
  40. 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?
  ÜDY VE ODY SINAVINA HAZIRLIK - 3
  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 9 Deneme Sınavı, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 9 Sınavları, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 9 Çıkmış Sorular, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 9 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı