src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 03:43 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 8

  src belgesi
  1. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  2. Bakanlar Kurulunun hazırlayıp TBMM’ne sunduğu yasal düzenlemelere ne ad verilir?
  3. Kamu yönetiminde uygulanmakta olan ve elektronik ortam üzerinden vatandaş, işletme ve diğer kamu kurumlarıyla etkileşime imkan veren anlayış ve uygulamalara ne denir ?
  4. CMR sözleşmesine göre karayolu hamule senedinde, alıcıya teslimi için kararlaştırılmış süreden en az kaç gün sonra alıcısına teslim edilmeyen eşya kaybolmuş sayılır?
  5. Aşağıdaki bankalardan hangisinin akreditif işlemlerinde adının belirtilmesine gerek yoktur?
  6. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?
  7. Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne şekilde ifade edilir ?
  8. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?
  9. “Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları” neyi ifade eder?
  10. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?
  11. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?
  12. Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?
  13. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?
  14. Aşağıdakilerden hangisi EIT - Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurucularından değildir?
  15. Aşağıdakilerden hangisi depo işlemlerinden değildir?
  16. Kişinin kendi fiilleri ile hak kazanması ve borç altına girmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi dedikodu olarak değerlendirilmez?
  18. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynar?
  19. 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?
  20. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanır?
  21. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin sağladığı yararlardan birisidir?
  22. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
  23. Karayolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?
  24. Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma politikalarından rekabetin düzenlenmesi kapsamındadır?
  25. Ulusalararası eşya taşımacılığında, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari eşya taşıması ne tür bir taşımadır?
  26. Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
  27. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
  28. Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara ne denir?
  29. TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
  30. Aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınmayacak ürünlerdendir?
  31. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulaması sonuçlarından hangisi doğrudur?
  32. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
  33. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  34. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkacak ve Almanya’ya yük taşıyacak bir aracın izlemesi gereken transit güzergah grubu aşağıdakilerden hangisidir?
  35. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  36. Aşağıdakilerden hangisi üyesi olduğumuz örgütlerden biri değildir?
  37. Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?
  38. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?
  39. Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?
  40. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?
  Üdy ve ody belgesi sınav soruları ve cevapları. Çıkmış üdy soruları.
  ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 8 Deneme Sınavı, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 8 Sınavları, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 8 Çıkmış Sorular, ÜDY SINAVINA HAZIRLIK - 8 Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı