src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  30.06.2022 - 05:09 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  ÜDY VE ODY SORULARI - II

  src belgesi
  1. Tehlikeli madde paketi üzerinde "Paketleme Grubu III ” ifadesi ne anlama gelir?
  2. Şoförler 24 saat içinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre 8 saat kesintisiz olmak üzere 2 yada 3 ayrı sürede de kullanılabilir.
  Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat eklenir?
  3. Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılırlar?
  4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemlerinden biri değildir?
  5. CMR Sözleşmesine göre, yükü teslim aldığı sırada taşımacının kontrol etmesi gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  6. İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
  7. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  8. Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelirdir?
  9. Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi aşağıdaki muayene türlerinden hangisinin kapsamındadır?
  10. Karayolu hamule senedinde hangisinin bulunması zorunlu değildir?
  11. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
  12. Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
  13. Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?
  14. İş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?
  15. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hangi vergi suçu kapsamında bulunmaktadır?
  16. Sabit sıcaklık gerektiren ve eşya taşımacılığında kullanılan konteyner tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  17. Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşitidir?
  18. Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?
  19. Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılamaz?
  20. Müşteri İlişkileri Yönetimi'nde müşteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır?
  21. Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  22. 4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?
  23. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?
  24. Aşağıdakilerden hangisi entegre taşımacılık kapsamına girmez?
  25. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  26. Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  27. Toplam Kalite Yönetimi “Sürekli İyileştirme” yi esas alır. Sürekli Geliştirme uygulamasında yer alan Deming Çemberinin genel çalışma çerçevesi aşağıdakilerden hangisidir?
  28. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
  29. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki geçiş önceliğine ne denir?
  30. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?
  31. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
  32. Aşağıdakilerden hangisi bir servet vergisi değildir?
  33. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?
  34. Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?
  35. Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?
  36. Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarından biri değildir?
  37. Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?
  38. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
  39. Bilançonun pasif tarafında hangi muhasebe kalemi bulunur?
  40. Davranışın değer ve tutumla olan ilişkisinde, ortaya çıkış aşamalarına göre doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
  ÜDY VE ODY SORULARI - II Deneme Sınavı, ÜDY VE ODY SORULARI - II Sınavları, ÜDY VE ODY SORULARI - II Çıkmış Sorular, ÜDY VE ODY SORULARI - II Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı