src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  28.11.2022 - 06:56 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  08 Aralık 2012 Adr Src 5 Sınavı

  src belgesi
  1. Sürücü, yapacağı tehlikeli madde taşımasında kullanacağı uygun kişisel koruma teçhizatının neler olduğunu aşağıdaki evraklardan hangisinden öğrenir?
  2. ADR'nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?
  3. ADR’ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik) olan tehlikeli madde sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
  4. Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?
  5. Sürücü, dökme tehlikeli maddeler taşındığında portakal renkli levha üzerinde olması gereken maddenin UN numarasını hangi evraktan okuyabilir ?
  6. ADR‟ ye göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?
  7. Sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinir?
  8. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?
  9. Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa sürücü ne yapmalıdır?
  10. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?
  11. Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?
  12. Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir ?
  13. Sürücü, bir tanker ile taşıma yaparken, ikaz levhalarının üzerine yazılması gereken UN numarasını hangi evrakından okuyabilir?
  14. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?
  15. ADR’ye göre, dizel, benzin ve gazyağının birlikte taşındığı durumlarda taşıma yapılan tankere aşağıdaki levhalardan hangisinin takılması gerekir?
  16. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?
  17. ADR'ye göre, bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?
  18. ADR’ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?
  19. Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
  20. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.Bu maddenin esas tehlikesi nedir?
  21. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
  22. Yangın söndürmede kullanılan kuru kimyasal tozlar kaça ayrılır?
  23. Radyoaktif madde paketlerinin sızıntı yapması, radyasyon emisyonunun güvenlik sınırının üzerine çıkması veya paketlerin emniyetle taşınabilmesinin artık imkansız hale gelmesi durumları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  24. Sızıntısı olan bir paket için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
  25. “Tehlikeli madde taşımacılığında parsiyel yüklemede her bir ambalajın boşaltılmasıyla yükler arasında boşluklar ortaya çıkmıĢtır.” Bu durumda sürücü, taşımanın güvenliğini sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  26. Tehlikeli yük nakliyelerinde kaç adet ayaklı uyarı levhası bulundurulması zorunludur?
  27. Turuncu renkli tabela hangi fiziksel şartlar açısından hangi özelliklere sahip olmalıdır?
  28. Aşağıdakilerden hangisi en etkili yangın söndürme maddesidir ?
  29. Taşıma kategorisi “3” olan maddeler, kaç kilogramdan fazla olursa araca turuncu levhalar takılır?
  30. Bir ambalajın sızdırmazlık testinden geçtiğini hangi harf gösterir?
  31. Turuncu renkli tabelanın üst yarı kısmındaki rakamın çift yazılmış olması ne anlam ifade etmektedir?
  32. Aşağıda parlama noktaları belirtilen maddelerden hangisi diğerlerine göre daha tehlikelidir?
  33. Tankerler doldurulup boşaltılırken statik elektrik oluşmasını nasıl engellenir?
  34. Yanıcı bir sıvı nasıl yangına dönüşür?
  35. Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir?
  36. Yazılı talimat kim tarafından ve ne zaman sürücüye verilir?
  37. Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ ye göre bu ifadenin anlamı nedir ?
  38. ADR’ye göre; yükü gönderen ve taşımacı, taşıma dokümanlarının bir kopyasını ne kadar süre ile muhafaza etmelidir?
  39. “Bir taşıma biriminin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi bulunmaktadır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  40. Aşağıdaki tehlike etiketinin anlamı nedir ?
  08.12.2012 Src-5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı sınavında çıkan src 5 soruları cevaplarıyla birlikte verilmiştir.
  Src 5 deneme sınav soruları ve cevapları.

  Src 5 Belgesi Sınav Sorularının Cevaplarını gördükten sonra aşağıdaki linkten TÜM src 5 deneme sınav sorularını da çözebilirsiniz.
  >>>> SRC 5 SINAV SORULARININ TAMAMI
  08 Aralık 2012 Adr Src 5 Sınavı Deneme Sınavı, 08 Aralık 2012 Adr Src 5 Sınavı Sınavları, 08 Aralık 2012 Adr Src 5 Sınavı Çıkmış Sorular, 08 Aralık 2012 Adr Src 5 Sınavı Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.