src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  28.11.2022 - 07:10 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  06 Şubat 2016 Src 2 belgesi sınav soruları

  src belgesi
  1. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç gruba ayrılırlar?
  2. AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
  3. Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir?
  4. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
  5. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
  6. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel öğelerinden biri değildir?
  7. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?
  8. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamındadır?
  9. Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?
  10. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?
  11. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?
  12. Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
  13. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
  14. Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
  15. Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
  16. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
  17. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
  18. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
  19. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?
  20. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
  21. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
  22. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
  23. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?
  24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkının verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?
  26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymada öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
  28. “Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  29. Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  30. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
  31. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  32. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  33. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  34. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
  35. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?
  36. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  37. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?
  38. Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
  39. Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
  40. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
  41. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
  42. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  43. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
  44. Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?
  45. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  46. Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
  47. Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?
  48. Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?
  49. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
  50. Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?
  06 Şubat 2016 tarihinde yapılan yurt içi yolcu taşımacılığı Src 4 belgesi sınav soruları ve cevapları verilmiştir.
  06 Şubat 2016 Src 2 belgesi sınav soruları Deneme Sınavı, 06 Şubat 2016 Src 2 belgesi sınav soruları Sınavları, 06 Şubat 2016 Src 2 belgesi sınav soruları Çıkmış Sorular, 06 Şubat 2016 Src 2 belgesi sınav soruları Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.