src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  17.06.2024 - 11:13 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  10 Mart 2013 Src 3 Belgesi Sınav Soruları

  src belgesi
  1. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  2. AETR Sözleşmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
  3. AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşmayan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?
  4. Aracın hangi parçalarındaki olası arızalar aracın yol tutma karakterini değiştirir?
  5. Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?
  6. Araç takip sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?
  7. Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?
  8. Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?
  9. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?
  forklift ehliyeti
  10. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
  11. Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?
  12. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ?
  13. Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?
  14. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
  15. CMR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi ihracatçının sorumluluklarından birisi değildir?
  16. CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?
  17. “Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.” Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?
  18. Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  19. Hangi araç takip sisteminde bilgiler araçtaki cihaza kayıt yapılır, araç merkeze gelince bilgiler alınır ve daha sonra harita üzerinde gidilen yerler görülür?
  src5 belgesi
  20. Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
  21. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
  22. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  23. Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?
  25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
  26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
  27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?
  28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?
  29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
  psikoteknik belgesi
  30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şerit değiştirme hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılırsa günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek en fazla kaç saate çıkartılır?
  33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
  34. Karayolu Taşıma Mevzuatına göre geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  35. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  36. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?
  37. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
  38. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
  39. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
  40. Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) aşağıdaki taşıtlardan hangileri için aranmaz?
  41. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
  42. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
  43. Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki "P" alan neyi ifade eder?
  44. Sevk Mektubunun 2'nci nüshası kime teslim edilir?
  45. Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren sürece ne ad verilir?
  46. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  47. Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
  48. Tehlikeli madde taşınan bir kamyon veya çekici boşaltılıp temizlendiğinde karayolları üzerinde kaç km. hızla hareket edebilir ? Yerleşim yeri içinde Çift yönlü yollarda Bölünmüş yollarda Otoyollarda ,
  49. TIR Karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
  50. Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçlara verilen sürelerin 38 saat aşılması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  10 Mart 2013 Src 3 Belgesi Sınav Soruları
  10 Mart 2013 Src 3 Belgesi Sınav Soruları Deneme Sınavı, 10 Mart 2013 Src 3 Belgesi Sınav Soruları Sınavları, 10 Mart 2013 Src 3 Belgesi Sınav SorularıÇıkmış Sorular, 10 Mart 2013 Src 3 Belgesi Sınav Soruları Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.