src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  20.09.2019 - 13:22 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • TMGD Tazeleme Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Src Belgesi

  SRC SINAV SALONU

  YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

  29 EYLÜL 2012 SRC 1 BELGESİ SINAV SORULARI ÇÖZ

  src belgesi
  1. “Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  2. Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
  3. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  4. Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  5. "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
  6. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
  7. Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
  8. Hız ile sürücünün görüş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
  9. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
  10. Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  11. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
  12. Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
  13. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  14. Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
  15. “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir?
  16. “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?
  17. “Kendini tanıma penceresi’ ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  18. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
  19. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?
  20. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
  21. Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
  22. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  23. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  24. I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?
  25. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  26. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri,
  27. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
  28. Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
  29. Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?
  30. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
  31. Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
  32. Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?
  33. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
  34. Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
  35. Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  36. I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak. III - Turnike uygulamak. IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?
  37. Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
  38. Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  39. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
  40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
  42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
  45. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
  46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  47. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz
  48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
  29 EYLÜL 2012 SRC 1 BELGESİ SINAV SORULARI ÇÖZ Deneme Sınavı, 29 EYLÜL 2012 SRC 1 BELGESİ SINAV SORULARI ÇÖZ Sınavları, 29 EYLÜL 2012 SRC 1 BELGESİ SINAV SORULARI ÇÖZ Çıkmış Sorular, 29 EYLÜL 2012 SRC 1 BELGESİ SINAV SORULARI ÇÖZ Sınav Soruları

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         SRC DENEME SINAVI
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı