src belgesi
  src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  17.05.2022 - 13:09 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • Sigorta Türleri

  Sigorta Türleri


  Öngörülemeyen risklere karşı önceden ödenen prim karşılığında herhangi bir şeyin ileride karşılaşabileceği zararlara karşı güvence altına alındığı sözleşmelere Sigorta denir.
  Sigorta sözleşmeleri karşılıklı olarak iki taraflı sözleşmelerdir, bir yanda sigorta teminatını veren, mevzuata göre sigortacılık işinde bulunmaya kanuni olarak yetkili bulunan “sigortacı”, diğer yanda ise herhangi bir riske ya da tehlikeye maruz kalma ihtimali söz konusu olan “sigorta ettiren” bulunmaktadır.

  Sigortalı Nedir?

  Sigorta firmasının bir tarafı olarak, teminat dâhilinde risklerden birinin gerçekleşmesi halinde, ortaya çıkan hasarın bedelinin talebinde bulunmaya kanuni yetkili olan kişidir. Sigortacının sigortalıyı koruma sorumluluğuna karşılık olarak, sigortalının da sözleşme ile belirlenen prim adı altındaki tutarı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

  Sigortaları; Özel, Sosyal, Can, Sorumluluk ve Mal Sigortalar başlığı altında, ihtiyaç, istek ve kanun gereği zorunlu olan sigortalar biçiminde kategorilendirmek mümkündür. Yasalar nedeniyle zorunlu kılındığı için kişi ve kuruluşların zorunlu sigortaları bilmelerinde yarar var, yaptırmak zorundalar. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun Zorunlu Sigortalarla alakalı 13. Maddesinde; “Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir” demiştir. Bunda amaç; kişilerin üçüncü şahıslara karşı sorumlu olması durumunda, üçüncü şahısların tazminatsız kalmasını önlemektir. Ayrıca sigorta sisteminin kullanılıp bir tedbir oluşturmak istediği görülmektedir (en tipik örnek zorunlu trafik sigortaları). Bunların dışında da yani sadece üçüncü şahıslara karşı gelebilecek zararlara karşı sorumlu tutulma durumları değil, özellikle 1999 yılında yaşanılan deprem nedeniyle, kendi malına gelebilecek maddi hasarını karşılayan zorunlu sigortalar da mevcuttur.

  Ülkemizde uygulanmakta olan Zorunlu Deprem Sigortası bu uygulamaya örnek olarak gösterilebilir. Vatandaşların bu zorunlu sigortaları bilmesi gerekiyor çünkü zarar görenler bu sigortalardan haberdar olmayınca alınan tedbirler veya uygulamaya konan sigortaların da bir önemi kalmıyor. Zorunlu Sigortaları öğrenmek aslında tüm vatandaşların hakkı ve ödevi, bu sigortaların belli yaşlardan itibaren okullarda dahi öğretilmesinde yarar olacaktır.
  Kamu yararı düşünülerek oluşturulan, kişilerin ve kurumların faaliyetleri gereği yaptırmak zorunda oldukları sigortalar aşağıdadır.

  ZORUNLU SİGORTALAR


  1. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK):

  Doğal bir afet sonucu ortaya (deprem, toprak kayması) çıkabilecek olan maddi hasarlarda, zararı karşılamak için yasa ile çıkartılan zorunlu bir sigorta türüdür. Depremden sonra konutunuzda oluşabilecek ve temelden detaya kadar depremden kaynaklanan hasarlarınızın tanzimi için, yasa vasıtası ile zorunlu kılınmış bir güvence türüdür. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır. Zorunlu Deprem Sigortası, Bina maliklerinin ya da intifa hakkı sahiplerinin binalarının ziyan ve hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanmasını amaçlamaktadır.


  2. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

  Tıp doktorlarını ilgilendiren bir tür zorunlu sorumluluk sigortasıdır. Mesleğini icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık kanununa göre uzman olanların mesleklerini ifa ederken oluşabilecek olan zararlar teminat altına alınır.

  3. Zorunlu Paket Tur Sigortası:

  İlgili yetki belgesine sahip seyahat acentelerinin yasal sorumluluk çerçevesinde yapmakla yükümlü oldukları poliçedir.

  4. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

  Bu sigorta kişileri değil deniz kıyısında faaliyeti bulunan işletmeleri faaliyetlerinden dolayı teminat altına alan bir sigortadır. İşletmelerin, üçüncü kişilere vereceği maddi zararları karşılamak üzere, Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası, işletmeleri teminat altına almaktadır.

  5. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası:

  Özel güvenlik şirketlerini oluşabilecek herhangi bir risk durumunda, personeli ve kurumu üçüncü kişilere karşı koruyan zorunlu bir sigorta türüdür.

  6. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası:

  Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ile kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde istihdam edilen, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, bahsi geçen faaliyetlerin icrası anına ortaya çıkabilecek kazalara karşı teminat altına alır.

  Şimdi de aracı olan herkesin yaptırmak zorunda olduğu fakat özellikle taşımacılık sektörünü ilgilendiren, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunlarının ilgili hükümleri gereğince düzenlenen zorunlu sigortalar ise;

  Zorunlu Taşımacılık Sigortaları

  7. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK SİGORTASI):

  Zorunlu Trafik Sigortası

  Trafiğe çıkan her aracın sahip olması zorunlu bir sigorta ürünüdür. Neredeyse tüm dünyada kullanılan bir sigortadır. Sigorta süresi dolmuş ya da hiç sigortala yapılmamış araçlar ilgili kanuna göre trafikten men edilirler. Trafikte oluşabilecek herhangi bir kaza halinde, üçüncü şahıslara verilen zararlar teminat alan zorunlu bir sigorta türene trafik sigortası denir..

  8. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası:

  Yurtiçine ve yurtdışına ücretli taşımacılık yapmak üzere gerekli yetki belgesine sahip otobüslerin sahip olması gereken sigortadır. Seyahat sırasında oluşabilecek kaza risklerine karşı yolcuları, sürücüleri ve araç içi çalışanlarını güvence altına alan bir sigortadır.

  9. Greencard - Uluslararası Taşıt Mali Mesuliyet Sigortası (YEŞİL KART SİGORTASI):

  En basit tanımı ile Trafik Sigortasının ülke sınırları dışında geçerli olan biçimidir. Yurtdışına çıkan araçların kesinlikle yaptırılması gereken sigorta türlerinden biri olan Yeşil kart (Greencard) Sigorta ile her ülkenin yaptırmakta zorunlu olduğu trafik sigortasını yaptırmış olursunuz.

  10. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası:

  Tehlikeli mal sınıfına içerisinde olan Tüpgaz taşımacılığı, riskli bir iştir. Taşınan LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ) maddesinin, oluşabilecek yanma, patlama, yangın gibi durumlarda oluşturacağı tehlike sebebiyle şirketinizi, çalışanlarınızı ve üçüncü şahısları teminat altına alan sigortadır.

  • Tehlikeli Madde Taşımacılı için Src 5 Belgesi Hakkında Bilgiler için sayfayı siyaret edin.

  11. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası:

  Tehlikeli maddelerle ilgili faaliyette olan iş sahiplerini, kurumları ilgilendiren bir sigortadır. Bir kaza sonucunda, üçüncü kişilerin doğrudan yaşayacakları fiziksel ve maddi hasarlara karşı işletmeleri kusurları olsun veya olmasın teminat altına alan sigorta türüdür.

  Zorunlu sigortalar bunlar, hemen üstteki maddenin altına 14. Madde olarak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası da eklenebilir çünkü Karayolu Taşıma Kanununda var ama 6704 sayılı kanun gereği yapılan düzenleme ile 26.04.2016 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı için burada belirtilmemiştir. Yolcu taşımacılığında yapılması zorunlu sigortalar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası ile zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ile sınırlandırılmıştır.

  Nakliyat sigortaların yaptırılması için yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, bu sigortalarda bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

  Nakliyat sigortaları milletlerarası özelliğe sahip bir sigorta türüdür.

  Ana Sayfa | SRC Belgesi | Src1 Belgesi | Src 2 Belgesi | Src 3 Belgesi | Src 4 Belgesi | Eğitim Kadromuz | Yetki Belgemiz | Src Sınav Soruları | Sınavsız Src Belgesi | Src Belgesi Fiyatları | Src Belgesi Sınav Kılavuzu | Src Belgesi Sorgulama | Referanslarımız | Src Belgesi Kimler Verir | Src Belgesi Olmadan Araç Kullanmanın Cezası | İletişim

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad:
  Telefon:
  E-Mail:
  Mesaj:
  Türkiye'nin Başkenti?:
   
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı