src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  02.12.2023 - 00:55 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Sınav Soruları

  Değerli kursiyerlerimiz;
  İKY - İnsan Kaynakları Yönetimi Sınav Soruları ve cevapları aşağıdaki gibidir.

  1-) Aşağıdakilerden hangisi işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?
  A) Zekâ testleri
  B) İlgi, yetenek testleri
  C) Kişilik testi
  D) Hepsi

  2-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?
  A) Firmada iş gücü açığının tespiti
  B) İşe alınan personelin oryantasyon eğitimi
  C) Çalışan personelin iç eğitimi
  D) Firmanın gayrimenkul yatırım kararları

  3-) Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Akort ücret
  B. Yüzde usulü ücret
  C. Götürü usulü ücret
  D. Zaman usulü ücret

  4-) Aşağıdakilerden hangisi yönetim sözleşmelerinin avantajlarından değildir?
  A) Yönetimsel ve teknik uzmanlık sağlanması.
  B) Politik yönlendirme hakkının saklı tutulması.
  C) Yönetim ve beceriyi içeren teknolojini transfer edilmesi.
  D) İşletme kontrolünün güçlenmesi 
  D) Üretim sisteminin

  5-) Aşağıdakilerden hangisi süreç analizinin ilk aşamasıdır?         
  A) Süreç sahibinin atanması
  B) Süreç analizi ve metodolojisine ilişkin temel eğitimin alınması
  C) Süreç ekibinin oluşturulması
  D) Yeniden tasarımın onaylanması

  6-) Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim sürecine sağlamış olduğu katkılardan biri değildir ?      
  A) İşbirliğini kolaylaştırması
  B) Danışman ihtiyacını ortadan kaldırması
  C) Karar ortamının bir yapıya kavuşturulması
  D) Ast-üst ilişkileri belirlenerek hiyerarşik yapının oluşması

  7-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz ? 
  A) Organizasyon şemaları
  B) Hareket zaman etütleri
  C) İşgücü envanteri
  D) Personel devir oranı

  8-) Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin tanımında yer almamaktadır?
  A) Fiziksel özellikler
  B) Beceri
  C) Eğitim
  D) Yeterlilik

  9-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan değildir?
  A) İş analizi
  B) Personel devir hızı
  C) Dış çevre bilgileri
  D) Ücret

  10-) Bir işe ait her türlü detayın (gerekli araçlar, çalışanın sahip olması gereken yetkinlikler v.b.) belirlenmesine ne ad verilir?
  A) İş tanımlaması
  B) İnsan kaynakları yönetimi
  C) İş analizi
  D) İş gören seçimi

  11-) Kadrolama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Personel bulma
  B) İşe alıştırma
  C) Performans değerleme
  D) İnsan kaynaklarının planlaması

  12-) Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?
  A) Rekabet
  B) Çalışma yaşamının kalitesi
  C) Yönetime katılım
  D) İş yükünün artışı

  13-) Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?
  A) Motivasyon
  B) Eşgüdümleme
  C) Kariyer planlama
  D) Performans değerleme

  14-) Aşağıdakilerden hangisi davranış yönetimi sürecinde yer almaz?
  A) Mevcut durumun değerlendirilmesi.
  B) Uygun olmayan davranışların yaptırımların belirlenmesi.
  C) İyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken noktaların belirlenmesi.
  D) Ulaşılması gereken hedeflerin gözden geçirilmesi.

  15-) Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?
  A) İhtiyaç duyulan insan kaynağını tespit ve temin etmek
  B) Nitelikli insan kaynaklarını elde tutmak
  C) Performansın arttırılmasını sağlamak
  D) Çalışanların ücretlerinin artmasını sağlamak

  16-) Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın operasyonel tanımını oluşturmak için sorulmamalıdır:
  A) Niye?
  B) Nerede?
  C) Nasıl?
  D) Ne zaman?

  17-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?
  A) Genel müdür
  B) Üretim müdürü
  C) Satış elemanı
  D) Sendika başkanı

  18-) Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
  A) Yargılama yerine tanımlama
  B) Denetleme yerine işbirliği
  C) İçtenlik yerine art niyet
  D) Umursamazlık yerine değer verme

  19-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?
  A) Süreklilik
  B) Eşitlik
  C) Açıklık
  D) Gizlilik

  20-) Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin ulaşmak istediği temel amaçlardan biridir?
  A) İşbirliği
  B) İş tatmini
  C) Örgüt içi iletişim
  D) Denetim

  21) Bireylerin iş yaşamındaki faaliyetlerindeki, sorumluluklarındaki, tutum davranışlarındaki gelişimi tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A) Performans
  B) Dönüşüm
  C) Kariyer
  D) Süreç

  22-) Davranışın değer ve tutumla olan ilişkisinde, ortaya çıkış aşamalarına göre doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Davranış-tutum-değer
  B) Tutum-davranış-değer
  C) Değer-davranış-tutum 
  D) Değer-tutum-davranış 

  23-) El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?
  A) Beceri testleri
  B) Psikoteknik testleri
  C) Reaksiyon ölçüm testleri
  D) Uyum testleri

  24-) Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?
  A) Gözlem
  B) Anket
  C) Mülakat
  D) Vaka incelemesi

  İKY / İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
  CEVAP ANAHTARI

            1-D       2-D      3-A     4-B     5-C      6-B     7-B      8-A   9-D   10-C  
         11-D     12-D    13-D   14-B   15-D    16-A    17-D    18-C   19-D    20-B
         21-C      22-D    23-B    24-B  

   

  Ana Sayfa

  Toplam Kalite Yönetimi Sınav Soruları

  Ticaret Hukuku Soruları

  Müşteri İlişkileri Yönetimi Sınav Soruları

  Src Sınav Soruları

  Src belgesi fiyat listesi
   

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad*:
  Telefon*:
  E-Mail:
  Mesaj*:
  Türkiye'nin Başkenti?*:
   
  * Zorunlu Alanlar
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.