src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKİMİZ
 • İLETİŞİM
 •  
   
  25.10.2021 - 09:18 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • 29 Eylül 2012 Src Sınavı

  Src Bilgi Hattı: 0(212) 641 13 13 PBX

  29 Eylül 2012 Tarihinde Yapılan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src2 Belgesi Sınav Soruları

  src 2 belgesi

   

  Not: Bu sınavı on-line çözmek için tıklayınız>>>

  1) "Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir."

  Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.

  B) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.

  C) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.

  D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.

   

   

   

  2) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.

  B) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.

  C) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.

  D) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.

   

   

  3) Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?

   

  A) Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek

  B) Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek

  C) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek

  D) Motorun hareketini krank miline iletmek

   

   

  4) "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur."

      

   Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

   

  A) 10 kilometre - 15 kilometre

  B) 15 kilometre - 20 kilometre

  C) 20 kilometre - 25 kilometre

  D) 20 kilometre - 30 kilometre

   

   

   

   5) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

   

  A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre

  B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

  C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre

  D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

   

    

  6) Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

   

  A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır.

  B) Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır.

  C) Ön lastikler aşınmıştır.

  D) Arka lastikler aşınmıştır.

   

   

  7) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

   

  A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.

  B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.

  C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.

  D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.

   

   

  8) Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

   

  A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından

  B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan

  C) Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından

  D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten

   

   

  9) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

   

  A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.

  B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.

  C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.

  D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m

   

  10) Bir aracın teknik olarak güvenle taĢıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

   

  A) Yüklü ağırlık

  B) Gabari

  C) Taşıma sınırı

  D) Dingil ağırlığı

   

   

  11) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

   

  A) 5

  B) 10

  C) 15

  D) 20

   

   

  12) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

   

  A) Hız azaltmadan yola devam edilir.

  B) Uzun farlar yakılarak, hız azaltmadan yola devam edilir.

  C) Kısa farlar yakılarak, hız kesmeden yola devam edilir.

  D) Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir.

   

   

  13) Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?

   

  A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.

  B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.

  C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.

  D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.

   

   

  14) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

   

  A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta

  B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta

  C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta

  D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta

   

   

   

  15) Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

   

  A) 2 metre

  B) 3 metre

  C) 5 metre

  D) 7 metre

   

   

  16) "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)' na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

   

  A) 7

  B) 8

  C) 9

  D) 10

   

   

  17) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

   

  A) 8

  B) 9

  C) 10

  D) 11

   

   

  18) AETR'ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

   

  A) 70

  B) 90

  C) 120

  D) 150

   

   

  19) Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?

   

  A) Tehlikeyi önceden fark etmek.

  B) Doğru tepkiler verebilmek.

  C) Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek.

  D) Sabırla sonucu beklemek.

    

   

  20) Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

   

  A) Hata

  B) Yanlışlık

  C) İhlal

  D) Dalgınlık/unutkanlık

   

   

  21) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

   

  A) Nesneleri fark etmenin zorlaşması.

  B) Araç ergonomisinde değişim.

  C) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.

  D) Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.

   

   

  22) Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

   

  A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği

  B) Empati yeteneği

  C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü

  D) Yaratıcılık yeteneği

   

   

  23) Aşağıdakilerden hangisi "Mobil İzleme Sisteminin" amaçlarından birisi değildir?

   

  A) Araçla ilgili bilgilere erişim.

  B) Sürücü denetiminin sağlanması.

  C) Personelin eğitilmesi.

  D) İnternetten araç izleme.

   

   

  24) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

   

  A) Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir

  B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir

  C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır

  D) Gidilecek güzergahı belirler

   

  25) Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

   

  A) Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.

  B) Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter

  C) Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter

  D) Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter

  26) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

   

  A) 5 iş günü içinde

  B) 8 iş günü içinde

  C) 10 iş günü içinde

  D) 30 iş günü içinde

   

   

  27) Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

   

  A) 1 yılda

  B) 2 yılda

  C) 3 yılda

  D) 5 yılda

   

   

  28) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

   

  A) 15

  B) 30

  C) 45

  D) 60

   

   

  29) Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

   

  A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)

  B) O şehrin nüfusunu

  C) O şehrin km olarak genişliğini

  D) Ölçek oranını

   

  30) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar (bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?

   

  A) Gümrük kapılarını

  B) Turistik bölgeleri

  C) Yasak bölgeleri

  D) Hava limanlarını

   

    

  31) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.

  B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.

  C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem bölgesinde görülür.

  D) Çıkık ve burkulmalar hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her bölgesinde görülebilir.

   

   

  32) Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Kalp atışının artması

  B) Kalp atışının azalması

  C) Yaranın kolay mikrop alması

  D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

   

   

  33) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

   

  A) Ağrı kesici merhem sürülür.

  B) Alkolle masaj yapılır.

  C) Sıcak tatbik edilir.

  D) Soğuk tatbik edilir.

   

   

   

  34) Yara yerinde yabancı cisim varsa ilk müdahale nasıl olmalıdır?

   

  A) Yabancı cisim çıkarılarak pansuman yapılır.

  B) Yabancı cisme dokunulmaz etrafı sargı bezi ile sarılır.

  C) Yabancı cisim çıkarılarak yara yeri örtülmelidir.

  D) Yabancı cisim çıkarılarak yaraya tampon uygulanır.

   

   

  35) Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

   

  A) Marş motorunun kablosu çıkarılır.

  B) Bataryanın kutup başları çıkarılır.

  C) Distribütörün kablosu çıkarılır.

  D) Alternatörün kablosu çıkarılır.

   

   

   

  36) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

  A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.                                                B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.                                                           C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.                                                                D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.

  37) Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir?

   

  A) Fren sistemi

  B) Süspansiyon sistemi

  C) Şasi sistemi

  D) Direksiyon sistemi

   

   

  38) Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

   

  A) Aracın tüm lastiklerine

  B) Motordan hareket alan çekişli lastiklere

  C) Aracın ön lastiklerine

  D) Motordan hareket almayan lastiklere

   

   

  39) Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Aracı hızlı kullanmak

  B) Aracı yavaş kullanmak

  C) Yağ seviyesini kontrol etmemek

  D) Ani ve sert kalkış yapmak

   

   

  40) Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

   

  A) Mali Sorumluluk Sigortası

  B) Kasko Sigortası

  C) CMR Sigortası

  D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

   

   

  41) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   

  A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.

  B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.

  C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.

  D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

   

    

  42) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre , tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   

  A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.

  B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.

  C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.

  D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

   

   

  43) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

   

  A) 3

  B) 5

  C) 7

  D) 10

   

   

  44) "Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin .............ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur."

   

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

   

  A) 10 dakika öncesi veya sonrasına

  B) 15 dakika öncesi veya sonrasına

  C) 20 dakika öncesine

  D) 30 dakika öncesi veya sonrasına

   

  45) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   

  A) 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.

  B) 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

  C) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.

  D) 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir.

   

   

  46) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

   

  A) D2 ve B2

  B) D3 ve B3

  C) D1 ve B1

  D) Sadece D2

   

   

  47) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır?

   

  A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.

  B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.

  C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.

  D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

   

    

  48) Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

   

  A) A ve B olmak üzere 2 grup

  B) A, B, C olmak üzere 3 grup

  C) A, B, C, D olmak üzere 4 grup

  D) I, II, III olmak üzere 3 grup

   

   

  49) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   

  A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.

  B) Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.

  C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.

  D) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.

   

   

  50) Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

   

  A) Taşıma hattı

  B) Güzergah

  C) İstiap haddi

  D) Düzenli sefer

   

   

  29 Eylül 2012 Src1 Belgesi Sınav Soruları
  29 Eylül 2012 Src2 Belgesi Sınav Soruları
  29 Eylül 2012 Src3 Belgesi Sınav Soruları
  29 Eylül 2012 Src4 Belgesi Sınav Soruları


   


  Ana Sayfa | SRC Belgesi | Src1 Belgesi | Src 2 Belgesi | Src 3 Belgesi | Src 4 Belgesi | Eğitim Kadromuz | Yetki Belgemiz | Src Sınav Soruları | Sınavsız Src Belgesi | Src Belgesi Fiyatları | Src Belgesi Sınav Kılavuzu | Src Belgesi Sorgulama | Referanslarımız | Src Belgesi Kimler Verir | Src Belgesi Olmadan Araç Kullanmanın Cezası | İletişim
  Src belgesi sınavı ne zaman? 08 Aralık 2012

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad:
  Telefon:
  E-Mail:
  Mesaj:
  Türkiye'nin Başkenti?:
   
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumumuz tarafında Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.

  Ulaştırma Bakanlığı