src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  22.07.2024 - 09:50 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • 24 Aralık 2011 Src 2 Sınavı

  Src Bilgi Hattı: 0(212) 641 13 13 PBX


  24 Aralık 2011 Tarihinde Yapılan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src2 Belgesi (YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI) Sınav Soruları

  src 2 belgesi

  Not: Bu sınavı on-line çözmek için tıklayınız>>>

   

   

  1) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?

  A) İkaz ışıklarının kontrolü                                      

  B) Göstergelerin kontrolü

  C) Direksiyon boşluğunun kontrol edilmesi             

  D) Hepsi

   

  2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.

  B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.

  C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.

  D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur

   

  3) Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?

  A) Görüş mesafesi     

  B) Reaksiyon mesafesi          

  C) Fren mesafesi       

  D) Takip mesafesi

   

  4) Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?

  A) Tekerleklerin yol ile temasını azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.

  B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.

  C) Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.

  D) Tekerleklerin yola tutunması sağlanır.

   

  5) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Azami Genişlik Azami yükseklik

  A) 2.00 metre 4.00 metre                             

  B) 2.55 metre 4.00 metre

  C) 2.75 metre 4.25 metre                              

  D) 2.55 metre 4.50 metre

   

  6) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

  A) 10             

  B) 12              

  C) 15              

  D) 20

   

  7) Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir

  B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir

  C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir

  D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir

   

  8) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

  A) Aşırı hızla seyretmek                                           

  B) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak

  C) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak

  D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek

   

  9) Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

  A) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.

  B) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek.

  C) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.

  D) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.

   

  10) Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

  A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış

  B) Seçici dikkatin azalması

  C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk

  D) Görüş mesafesinde daralma

   

  11) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

  A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.

  B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.

  C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.

  D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.

   

  12) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

  A) 5               

  B) 10              

  C) 15              

  D) 20

   

  13) Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek.

  B) Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.

  C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek. D) Kazazedeleri hastaneye ulaştırmak.

   

  14) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde, devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

  A) 4,5 saat                 

  B) 5 saat                    

  C) 8 saat                    

  D) 9 saat

   

  15) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün

  B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün

  C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

  D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

   

  16) Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?

  A) 15 gün                  

  B) 1 ay                       

  C) 3 ay                       

  D) 6 ay

   

  17) "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)"na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

  A) 5 saat                    

  B) 6 saat                    

  C) 11 saat                  

  D) 24 saat

   

  18) Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?

  A) Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde

  B) Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile

  C) Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile               

  D) Hepsi

   

  19) Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

  A) Gözlem                 

  B) Anket                   

  C) Mülakat                

  D) Vaka incelemesi

   

  20) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

  A) Nesneleri algılamanın zorlaşması

  B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi

  C) Bakış alanının uzağa odaklanması           

  D) Araç ergonomisinde değişim

   

   

  21) I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması.

  III - Personelin eğitilmesi.                            IV - İnternetten araç izleme.

  Yukarıdakilerden hangileri "Mobil İzleme Sisteminin" faydalarındandır?

  A) I-II-IV                  

  B) I-III-IV                

  C) I-II-III-IV                        

  D) I-II-III

   

  22) Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

  A) Araçtaki yükün ağırlığı                

  B) Aracın nerede olduğu

  C) Aracın takribi hızı                        

  D) Durma- dinlenme süreleri

   

  23) Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

  A) 10             

  B) 20              

  C) 30              

  D) Özel indirim uygulanamaz

   

  24) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

  A) 5 iş günü içinde    

  B) 8 iş günü içinde    

  C) 10 iş günü içinde  

  D) 30 iş günü içinde

   

  25) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

  A) 30             

  B) 60              

  C) 90              

  D) 120

   

  26) Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

  A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)

  B) O şehrin nüfusunu

  C) O şehrin km olarak genişliğini

  D) Ölçek oranını

    

  27) Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?

  A) O yolun rakımını                          

  B) O yolun devlet karayolu olduğunu

  C) O yolun otoyol olduğunu            

  D) O yolun 817 km olduğunu

   

  28) İlk yardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır

  B) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır.

  C) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.

  D) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.

   

  29) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

  A) Nabız atışları hızlanır.                  

  B) Bulantı ve kusma olur.

  C) Vücudun bir bölgesi felç olur.     

  D) Vücut sıcaklığı artar.

   

  30) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.

  B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.

  C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır      

  D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.

   

  31) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.

  B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır.

  C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır

  D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.

   

  32) Araç kullanırken yakıt tasarrufu için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Hava filtresi temizlenmelidir.                  

  B) Debriyaj kaçırması olmamalıdır.

  C) Rölanti yüksek olmamalıdır.                    

  D) Hepsi

   

  33) Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

  A) Lastik hava basıncı azaltılır                     

  B) Olduğu değerde bırakılır

  C) Havanın soğuması beklenir                      

  D) Lastik hava basıncı arttırılır

   

  34) Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?

  A) Refleks                                                    

  B) El-ayak koordinasyonu

  C) Karar verme/muhakeme yeteneği            

  D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar

   

  35) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

  A) Kameralar                                    

  B) GSM tabanlı sistemler

  C) Uydu tabanlı sistemler                 

  D) Kara kutu sistemler

   

  36) Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.

  B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.

  C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.

  D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

   

  37) İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

  A) Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler

  B) Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar

  C) Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar

  D) Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler

   

  38) Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tepe üstleri           

  B) Dönemeçler          

  C) Viyadükler           

  D) Hemzemin geçitler

   

  39) Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düzenli                 

  B) Arızi                     

  C) Mekik                   

  D) Servis

  40) Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

  A) Özmal taşıt sayısına göre                                    

  B) Özmal koltuk kapasitesine göre

  C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre    

  D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre

    

  41) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

  A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre

  B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

  C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre

  D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

   

  42) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

  A) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma

  B) Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama

  C) Geçme yasağı olan yerlerden geçme       

  D) Ani fren yaparak kazaya neden olma

   

  43) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur.

  B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz.

  C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur.

  D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir

   

  44) “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”

  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  A) 5 dakika öncesi veya sonrasına               

  B) 10 dakika öncesi veya sonrasına

  C) 15 dakika öncesine                                  

  D) 20 dakika öncesi veya sonrasına

   

  45) Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

  A) A1            

  B) D1             

  C) B1             

  D) B2

   

  46) "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur." Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

  A) 10 kilometre - 15 kilometre                     

  B) 15 kilometre - 20 kilometre

  C) 20 kilometre - 25 kilometre                     

  D) 20 kilometre - 30 kilometre

   

    47) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

  A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.

  B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.

  C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.

  D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

   

  48) Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

  A) Otomobil sürücüsü, otobüse                    

  B) Otobüs sürücüsü, otomobile

  C) Şeridi daralmış olan, diğerine                  

  D) Azami ağırlığı az olan, diğerine

   

  49) Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

  B) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

   C) Yetki belgesi sahipleri, araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.

   D) Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

   

  50) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

  A) 21             

  B) 22              

  C) 24              

  D) 26


  24 Aralık 2011 src 2 belgesi mesleki yeterlilik eğitimi sınav soruları ve cevapları ile birlikte çözmek isterseniz sayfanın en başındaki linki tıklayarak kendinizi test edebilirsiniz.

  29 Eylül 2012 Src1 Belgesi Sınav Soruları
  29 Eylül 2012 Src2 Belgesi Sınav Soruları
  29 Eylül 2012 Src3 Belgesi Sınav Soruları
  29 Eylül 2012 Src4 Belgesi Sınav Soruları

  Ana Sayfa | SRC Belgesi | Src1 Belgesi | Src 2 Belgesi | Src 3 Belgesi | Src 4 Belgesi | Eğitim Kadromuz | Yetki Belgemiz | Src Sınav Soruları | Sınavsız Src Belgesi | Src Belgesi Fiyatları | Src Belgesi Sınav Kılavuzu | Src Belgesi Sorgulama | Referanslarımız | Src Belgesi Kimler Verir | Src Belgesi Olmadan Araç Kullanmanın Cezası | İletişim
  Src belgesi sınavı ne zaman? 08 Aralık 2012

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad*:
  Telefon*:
  E-Mail:
  Mesaj*:
  Türkiye'nin Başkenti?*:
   
  * Zorunlu Alanlar
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.