src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  22.07.2024 - 11:59 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • 19 Mart 2011 Src Sınavı
  Src Bilgi Hattı: 0(212) 641 13 13 PBX

  19 Mart 2011 Tarihinde Yapılan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src3 Belgesi Sınav Sorularını çözmek için alttaki linki tıklayarak hem soruları görebilir hemde kendinizi test edebilirsiniz.


  Not: Bu sınavı on-line çözmek için tıklayınız>>>

      

  1) Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisinde birlikte yükleme yasağı vardır?

  A) Sınıf 6.1 – Sınıf 8                      

  B) Sınıf 1 – Sınıf 4.1 - Sınıf 5.2

  C) Sınıf 5.1 - Sınıf 3                                  

  D) Sınıf 4.3 - Sınıf 2

   

  2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili

  gümrük idaresine beyan edilir.

  B) Serbest dolaşımda bulunan eşya gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren gümrük gözetimi altındadır.

  C) Türkiye gümrük bölgesine giriş ve çıkışlar gümrük kapılarından yapılır.

  D) Eşya gümrük idaresinde her yerde boşaltılabilir.

   

  3) “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya

  çıkar.

  B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.

  C) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.

  www.srcbelgesi.co

  D) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak

  kabul edilir.

   

  4) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

  A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir.

  B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.

  C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını

  zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.

  D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.

   

  5) TIR sürücüleri aşağıdaki hususlardan hangisine uymak zorunda değildir?

  A) Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları askeri yasak bölgelerde duramazlar.

  B) Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları ilan edilen güzergâhların dışında hareket

  edemezler.

  C) TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve Türkiye'de izledikleri güzergâhların genel geçiş süresine uymaya mecburdurlar.

  D) TIR sürücüleri araçlarının özel bölümlerinde bulunan yiyeceklerini sadece gümrük

  park yerinde kullanabilirler.

   

  6) TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince teminat alınmaz.

  B) Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük

  idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük idaresinde TIR

  işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.

  C) TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin

  geçici kabulleri için özel bir belge istenir.

  D) TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için

  yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur.

   

   

   

  7) CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

  A) Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali.

  B) Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği

  talimatlar.

  C) İstiflemeden kaynaklanan sorunlar.

  D) İhracatçının eksik veya yanlış bilgi vermesi.

   

  8) Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?

  A) 144 saat               B) 192 saat               C) 154 saat               D) 162 saat

   

  9) “İçerisinde tehlikeli madde bulunan hasarlı bir ambalaj yüklemek üzere edilen araç sürücüsüne teslim edilmiştir.”

  Araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  A) Paketi yalnızca aracın arka tarafına yükletir.

  B) İşletmeciyi bilgilendirerek yükleme yapar.

  C) Paketi hiçbir şekilde yüklememelidir.

  D) Hasar hakkında alıcıyı telefonla bilgilendirerek yükleme yapar.

   

  10) Fiziki haritalarda yol çizgileri, demiryolları ve rakım noktaları hangi renk ile

  gösterilmektedir?

  A) Siyah                    B) Mavi                      C) Yeşil                     D) Kırmızı

   

  11) Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan

  biri değildir?

  A) Tedirginlik                                                                     

  B) Algılama bozukluğu                 

  C) Dikkatini toplayamama                                   

  D) Sinyal vererek şerit değiştirme

   

  12) “Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az …………..net olarak görülebilecek şekilde …………….ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  A) 100 metreden- 150x25 cm.                             

  B) 150 metreden - 150x25 cm.

  C) 100 metreden - 150x50 cm.                            

  D) 150 metreden – 150x50 cm.

   

  13) İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

  A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.                     

  B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak.

  C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek.

  D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak.

   

  14) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

  A) 5                B) 10              C) 15              D) 20

   

  15) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.

  B) Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.

  C) Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar.

  D) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet,

  minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sol şeridi

  izlemek zorundadırlar.

   

  16) Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

  A) Zaman tarifesine                      

  B) Ücret tarifesine  

  C) Taşıma güzergahına                

  D) Hepsi

   

  17) Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için

  kullanılır?

  A) Fren mesafesi                           

  B) Duruş mesafesi             

  C) Takip mesafesi                          

  D) İntikal mesafesi

   

  18) Motorlu araçlarda, şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir.

  B) Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir.

  C) Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek

  gerekir.

  D) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir.

   

  19) 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

  A) 8                B) 9                C) 10              D) 12

   

  20) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda alınacak mola süresi en az kaç dakika olmalıdır?

  A) 30 dakika             B) 35 dakika             C) 45 dakika             D) 60 dakika

   

  21) Bir kazazedenin ambulansa bindiriliş yönü nasıl olmalıdır?

  A) Ayaklar önde olacak şekilde.                         

  B) Baş kısmı önde olacak şekilde.

  C) Yaralanma durumuna göre değişir.             

  D) Yön önemli değildir.

   

  22) Karlı yüzeylerde, hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

  A) Geniş lastik                    

  B) Dar lastik             

  C) Havası inik lastik                      

  D) Hepsi

   

  23) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

  A) 5 iş günü içinde                                     B) 8 iş günü içinde            

  C) 10 iş günü içinde                                              D) 30 iş günü içinde

   

  24) Özet beyan verildiği tarihten itibaren karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine

  getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün

  içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

  A) 10 gün                  B) 20 gün                  C) 30 gün                 D) 40 gün

   

  25) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

  A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve

  kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.

  B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.

  C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.

  D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.

   

  26) Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

  A) Hamzabeyli-Yunanistan                                  B) Kapıkule-Bulgaristan

  C) İpsala-Yunanistan                                            D) Dereköy-Bulgaristan

   

  27) Sürücüye bireysel korunma teçhizatının nakliyeden önce verilmesini kim

  sağlamalıdır?

  A) Nakliyeci.                                    B) Konteyneri yükleyen.   

  C) Alıcı personel.                            D) Tehlikeli malı ambalajlayan.

   

  28) Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

  A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır.

  B) Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır.

  C) Ön lastikler aşınmıştır.

  D) Arka lastikler aşınmıştır.

  29) Aşağıdaki işlemlerden hangisi transit rejiminin başlayışında yer almaz?

  A) Onaylanan beyanname, nakliyeciye verilir.

  B) Nakliyeci, onaylanan beyanname üzerinden TIR karnesini düzenler.

  C) İhracatçının talebi üzerine eşya araca yüklenir. Yükleme işleminden önce araç boş

  olarak kantara gider ve tartılır. Yükleme yapıldıktan sonra araç bir kez daha tartı

  işlemine tabi tutulur.

  D) Bilgisayar sistemi bulunan Gümrük İdarelerinde TIR/Transit Takip Programına veri

  girişi yapılan TIR karnesi giriş yaprakları işlemi yapan giriş veya hareket gümrük

  idaresinde mevzuata uygun bir şekilde arşivlenerek saklanır.

   

  30) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar

  çizgisi batı

  B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar

  çizgisi batı

  C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar

  çizgisi batı

  D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey

   

  31) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir.

  B) Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir.

  C) Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder.

  D) İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye

  çalışarak daha mutlu olur.

   

  32) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.

  B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde durmayan sürücü asli

  kusurludur.

  C) Taşıma sınırının üstünde yük veya yolcu alan sürücü asli kusurludur.

  D) İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştiren sürücü asli kusurludur.

   

  33) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

  Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)

  A) 5 100                    B) 10 100                  C) 15 150                  D) 50 150

   

  34) Aşağıdakilerden hangisi eşya/kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?

  A) A türü yetki belgeleri                                         B) C türü yetki belgeleri

  C) K türü yetki belgeleri                                        D) M türü yetki belgeleri

   

  35) Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Sürücünün yorgun olup olmadığına.                       B) Yol zemininin çamurlu olmasına.

  C) Araç lastiklerinin yeniliğine.                           D) Yolun eğimine.

   

  36) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

  A) 5 saat                    B) 6 saat                    C) 11 saat                 D) 24 saat

   

  37) Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda

  kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum                   B) 15 kalp mesajı – 1 suni solunum

  C) 15 suni solunum – 2 kalp masajı                   D) 15 suni solunum –1 kalp masajı

   

  38) İlgili mevzuata göre karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığının en çok % kaçı kadar tartı toleransı tanınır?

  A) % 2                        B) % 5                        C) % 10                     D) % 12

   

  39) Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  A) Hemen ayağa kaldırılır.                                   

  B) Yan yatış pozisyonu aldırılır.

  C) Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilir.    

  D) Yüz üstü artırılarak karın alt kısmı yükseltilir.

   

  40) Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?

  A) Göğüs                  B) Omuz                    C) Kol            D) Boyun

   

  41) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

  A) 5                B) 8                C) 9                D) 11

   

  42) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?

  A) 10              B) 15              C) 20              D) 25

   

  43) “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren

  ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış

  tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için

  gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.”

  Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  A) 1 ay - 3 ay                        B) 3 ay - 1 ay            C) 3 ay - 2 ay            D) 2ay - 1 ay

   

  44) Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

  A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.

  B) Öndeki araca arkadan çarpmak.

  C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.

  D) Takip mesafesine uymamak.

   

  45) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

  A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.

  B) Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.

  C) Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.

  D) Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.

   

  46) “Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.

  B) Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.

  C) Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.

  D) Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.

   

  47) ADR’ye göre; tehlikeli madde taşıyan 7,5 ton üzeri araçlarda, toplam ne kadar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

  A) Toplam 15 kg. (3x5)                                          B) Toplam 12 kg. (2x6)

  C) Toplam 8 kg. (2x4)                                            D) Toplam 10 kg. (2x5)

   

  48) Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi belirtmektedir?

  A) Su dolum istasyonunu            

  B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağını

  C) Çevre için tehlike oluşturan bir maddeyi

  D) Zehirli bir katı maddeyi

   

  49) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi

  yasaktır.

  B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi

  yasaktır.

  C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi

  yasaktır.

  D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi

  yasaktır.

   

  50) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az kaç ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır?

  A) 25              B) 50              C) 75              D) 100


  Src Sınav Soruları


   

  Ana Sayfa | SRC Belgesi | Src1 Belgesi | Src 2 Belgesi | Src 3 Belgesi | Src 4 Belgesi | Eğitim Kadromuz | Yetki Belgemiz | Src Sınav Soruları | Sınavsız Src Belgesi | Src Belgesi Fiyatları | Src Belgesi Sınav Kılavuzu | Src Belgesi Sorgulama | Referanslarımız | Src Belgesi Kimler Verir | Src Belgesi Olmadan Araç Kullanmanın Cezası | İletişim

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad*:
  Telefon*:
  E-Mail:
  Mesaj*:
  Türkiye'nin Başkenti?*:
   
  * Zorunlu Alanlar
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.