src belgesi  
 
 • ANASAYFA
 • KURUMSAL
 • KADROMUZ
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC SORULARI
 • YAYINLARIMIZ
 • YETKIMIZ
 • ILETISIM
 •  
   
  30.09.2022 - 21:21 
 • Anasayfa
 • SRC Belgesi
 • Psikoteknik Belgesi
 • SRC1 Belgesi
 • SRC2 Belgesi
 • SRC3 Belgesi
 • SRC4 Belgesi
 • SRC5 Belgesi
 • SRC Belgesi Fiyatları
 • SRC Muafiyet
 • REFERANSLARIMIZ
 • SRC Sınav Soruları
 • SRC Almamanın Cezası
 • Src Belgesi Sonuçları
 • Src Belgesi Evrakları
 • TMGD Eğitimi
 • Psikoteknik Belgesi
 • Src4 Sınav Soruları
 • Yangın Eğitimi
 • Site Haritası
 • Forklift Operatörlük Belgesi
 • Forklift Ehliyeti
 • Modelistlik Kursu
 • İletişim
 • 19 Mart 2011 Src Sınavı
  Src Bilgi Hattı: 0(212) 641 13 13 PBX

  19 Mart 2011 Tarihinde Yapılan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src2 Belgesi Sınav Sorularını çözmek için alttaki linki tıklayarak hem soruları görebilir hemde kendinizi test edebilirsiniz.


  Not: Bu sınavı on-line çözmek için tıklayınız>>>

      

  1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.

  B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi alınmış ücret tarifelerini görülebilecek

  şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerleri ile kargo kabul/dağıtım yerlerine asmak,

  ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.

  C) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.

  D) Aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte değişik ücret tarifesi uygulanabilir.

   

  2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

  A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir.

  B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.

  C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını

  zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.

  D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.

   

  3) Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

  A) Mali Sorumluluk Sigortası       

  B) Kasko Sigortası

  C) CMR Sigortası               

  D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

   

  4) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için yolcunun ölümü,

  yaralanması ve eşyanın zarar görmesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek

  zorundadır.

  B) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve

  benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınabilir.

  C) Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek izin dışında yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz.

  D) Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta binmesine müsaade edilmez.

   

  5) Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.

  B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur

  C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.

  D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

   

  6) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi

  bulundurmak zorundadır?

  A) Her 10 koltuk için en az 1 adet                      

  B) Her 14 koltuk için en az 1 adet

  C) Her 15 koltuk için en az 1 adet          

  D) Her 18 koltuk için en az 1 adet

   

  7) Mavi zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış D-817 yazısı haritada neyi belirtir?

  A) O yolun rakımını                                   

  B) O yolun 817 km olduğunu

  C) O yolun devlet karayolu olduğunu   

  D) O yolun uluslararası yol olduğunu

   

  8) “Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.

  B) Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.

  C) Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.

  D) Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.

   

  9) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

  A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.

  B) Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.

  C) Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.

  D) Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.

   

  10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.

  B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde durmayan sürücü asli

  kusurludur.

  C) Taşıma sınırının üstünde yük veya yolcu alan sürücü asli kusurludur.

  D) İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştiren sürücü asli kusurludur.

   

  11) Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

  A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.           

  B) Öndeki araca arkadan çarpmak.

  C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.

  D) Takip mesafesine uymamak.

   

  12) Hız ile sürücünün görüş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A) Hız arttıkça görüş açısı azalır.                        

  B) Hız arttıkça görüş açısı çoğalır.

  C) Hız arttıkça görüş açısı sabitlenir.                 

  D) Hızla görüş açısı arasında bir ilişki yoktur.

   

  13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.

  B) Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.

  C) Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar.

  D) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet,

  minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sol şeridi

  izlemek zorundadırlar.

   

  14) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?

  A) 10             

  B) 15             

  C) 20             

  D) 25

   

  15) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

  A) Hız azaltmadan yola devam edilir.

  B) Uzun farlar yakılarak, hız azaltmadan yola devam edilir.

  C) Kısa farlar yakılarak, hız kesmeden yola devam edilir.

  D) Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir.

   

  16) 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

  A) 8               

  B) 9               

  C) 10             

  D) 12

   

  17) Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?

  A) Göğüs                 

  B) Omuz                   

  C) Kol           

  D) Boyun

   

  18) Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum                  

  B) 15 kalp mesajı – 1 suni solunum

  C) 15 suni solunum – 2 kalp masajı                  

  D) 15 suni solunum –1 kalp masajı

   

  19) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami yükseklikleri kaç metredir?

  A) 4.00 m                 

  B) 4.30 m                 

  C) 4.50 m                 

  D) 5.00 m

   

  20) Motor çalışma zamanına göre nasıl sınıflandırılır?

  A) İki ve beş zamanlı                                 

  B) Bir ve dört zamanlı        

  C) Bir ve üç zamanlı                                 

  D) İki ve dört zamanlı

  21) Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?

  A) A türü yetki belgeleri                            

  B) B türü yetki belgeleri

  C) C türü yetki belgeleri                           

  D) D türü yetki belgeleri

   

  22) Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.

  B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.

  C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.

  D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

   

  23) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi

  zorunludur.

  B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.

  C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.

  D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu

  taşınamaz.

   

  24) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.

  B) Düzenli yolcu taşımacılarının kalkış ve varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.

  C) Düzenli yolcu taşımalarında aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla

  taşımacı yararlanamaz.

  D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

   

  25) “Zorunlu karayolu taşımacılık malî sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse………………………”.

  Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  A) sorumluluktan kurtulur.                                  

  B) sorumluluktan kurtulamaz.

  C) tazminattan indirim yapılabilir.                       

  D) tazminattan indirim yapılamaz.

   

  26) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar

  çizgisi batı

  B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar

  çizgisi batı

  C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar

  çizgisi batı

  D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey

   

  27) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir.

  B) Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir.

  C) Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder.

  D) İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye

  çalışarak daha mutlu olur.

   

  28) İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

  A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.

  B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak.

  C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek.

  D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak.

   

  29) Silindir bloğunun görevi nedir?

  A) Motor yağını soğutur.                           

  B) Vites dişlisine yataklık yapar.

  C) Motorda bulunan suyu soğutur.        

  D) Krank mili ve pistonlara yataklık yapar.

   

  30) “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren

  ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış

  tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.”

  Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  A) 1 ay - 3 ay           

  B) 3 ay - 1 ay           

  C) 3 ay - 2 ay           

  D) 2ay - 1 ay

   

  31) Motorlu araçlarda, şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir.

  B) Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir.

  C) Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek

  gerekir.

  D) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir.

   

  32) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

  A) 5               

  B) 8               

  C) 9               

  D) 11

   

  33) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda alınacak mola süresi en az kaç dakika olmalıdır?

  A) 30 dakika            

  B) 35 dakika            

  C) 45 dakika            

  D) 60 dakika

   

  34) Karlı yüzeylerde, hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

  A) Geniş lastik                    

  B) Dar lastik             

  C) Havası inik lastik

  D) Hepsi

   

  35) Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  A) Hemen ayağa kaldırılır.                        

  B) Yan yatış pozisyonu aldırılır.

  C) Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilir.                

  D) Yüz üstü artırılarak karın alt kısmı yükseltilir.

   

  36) Bir kazazedenin ambulansa bindiriliş yönü nasıl olmalıdır?

  A) Ayaklar önde olacak şekilde.             

  B) Baş kısmı önde olacak şekilde.

  C) Yaralanma durumuna göre değişir.  

  D) Yön önemli değildir.

   

  37) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

  A) 5 saat                   

  B) 6 saat                   

  C) 11 saat                

  D) 24 saat

   

  38) Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Sürücünün yorgun olup olmadığına.                      

  B) Yol zemininin çamurlu olmasına.

  C) Araç lastiklerinin yeniliğine.                          

  D) Yolun eğimine.

   

  39) Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

  A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır.

  B) Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır.

  C) Ön lastikler aşınmıştır.                         

  D) Arka lastikler aşınmıştır.

   

  40) Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için

  kullanılır?

  A) Fren mesafesi                                        B) Duruş mesafesi             

  C) Takip mesafesi                                      D) İntikal mesafesi

   

  41) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

  Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)

  A) 5 100                    B) 10 100                  C) 15 150                  D) 50 150

   

  42) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

  A) 5                B) 10              C) 15              D) 20

   

  43) “Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az …………..net olarak görülebilecek şekilde …………….ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  A) 100 metreden - 150x25 cm.                             B) 150 metreden - 150x25 cm.

  C) 100 metreden - 150x50 cm.                             D) 150 metreden - 150x50 cm.

   

  44) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

  A) 8                B) 10              C) 12              D) 20

   

  45) Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?

  A) Tedirginlik                                                          

  B) Algılama bozukluğu                 

  C) Dikkatini toplayamama                        

  D) Sinyal vererek şerit değiştirme

   

  46) Mal varlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir? www.srcbelgesi.co

  A) Can sigortaları                                       B) Mal sigortaları

  C) Sorumluluk sigortaları                          D) Sağlık sigortaları

   

  47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Uluslararası yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz

  B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz.

  C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.

  D) Hepsi

   

  48) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun

  hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.

  B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya

  sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.

  C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi

  ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.

  D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.

   

  49) Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

  A) Zaman tarifesine                                               B) Ücret tarifesine

  C) Taşıma güzergahına                            D) Hepsi

   

  50) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

  A) 5 iş günü içinde                                     B) 8 iş günü içinde

  C) 10 iş günü içinde                                              D) 30 iş günü içinde


  Src Sınav Soruları


   

  Ana Sayfa | SRC Belgesi | Src1 Belgesi | Src 2 Belgesi | Src 3 Belgesi | Src 4 Belgesi | Eğitim Kadromuz | Yetki Belgemiz | Src Sınav Soruları | Sınavsız Src Belgesi | Src Belgesi Fiyatları | Src Belgesi Sınav Kılavuzu | Src Belgesi Sorgulama | Referanslarımız | Src Belgesi Kimler Verir | Src Belgesi Olmadan Araç Kullanmanın Cezası | İletişim

  SRC
  BELGESİ

   
         SRC EĞİTİM TARİHLERİ
         İlk Yardım Sertifikası
         REFERANSLARIMIZ
         Src Belgesi Cezası
         SINAVSIZ SRC BELGESİ
         ADR/SRC 5 BELGESİ

  src 5 eğitimi
  KURUMUMUZ SRC5 BELGESİ EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLAMIŞTIR. AYRINTILAR>>>

   

   
  Ad Soyad:
  Telefon:
  E-Mail:
  Mesaj:
  Türkiye'nin Başkenti?:
   
   


  Adres: Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cd. No:114 Güngören / İstanbul - Türkiye Telefon: 0212 641 13 13 (pbx) www.srcbelgesi.co

  Kurumumuz, T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanligi ile Milli Egitim tarafından yetkilendirilmis kurumumuz tarafindan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Src belgesi vermektedir.